Use case

Analiza društvenih mreža

Definicija problema

Jedan od ključnih izazova u industriji telekomunikacija je merenje uticaja određenog korisnika, i sa druge strane, određivanje optimalne količine truda koji kompanija treba da uloži kako bi ga zadržala. Veoma je važno pronaći obrasce u komunikaciji korisnika i proceniti jačinu njihovih veza.

Prednosti

Koristeći ovo rešenje, kompanija dobija mogućnost da targetira svoje najuticajnije korisnike: najčešće, organizacije promovišu svoje nove ili unapređene usluge top influenserima. Privučeni odličnom ponudom, ovi influenseri mogu da dovedu nove korisnike u svoju mrežu. Influenseri na mreži dobar su izbor prilikom promocije odabranih proizvoda, ili drugih ponuda od interesa za bolju penetraciju tržišta.

Rešenje

Na osnovu dostupnih podataka, kreira se grafikon korisničkih interakcija i računaju se različite relevantne metrike. Rezultati modela se mogu kombinovati i sa podacima o geolokaciji, prikupljenim sa telekomunikacione mreže. Model se oslanja na istorijske podatke glasovne i SMS komunikacije, u kombinaciji sa udelom komunikacije u mreži i van mreže u ukupnom saobraćaju i obeležava komunikacije unutar i izvan mreže.

Rezultati

  • Grafikon je zasnovan na odabranim kandidatima i njihovim vezama.
  • Grafikon je podeljen u izolovane komponente optimalne veličine.
  • Relevantne metrike se računaju za svakog odabranog kandidata.