hero-c
Servisi

Upravljanje procesima štampanja

Optimizujte štampanje i smanjite troškove

Iako možda ne deluje tako, u svakodnevnim procesima štampanja kriju se brojne mogućnosti za analizu, usavršavanje i optimizaciju, kako bi cela organizacija sačuvala novac i resurse. Mogućnosti se samo povećavaju sa povećanjem kvota za štampanje: vreme je da budete kompetitivni u digitalnoj ekonomiji, kontrolišete svoje troškove, smanjite bezbednosne pretnje i negativan uticaj na okolinu.

Naši konsultanti će analizirati vašu celokupnu print infrastrukturu, predložiti strateški plan i personalizovano rešenje za optimizaciju procesa štampanja - sve u skladu sa vašim budžetom. Tim će implementirati izabrano rešenje, dostaviti opremu, raditi na edukaciji vaših korisnika, nadgledati sistem i ponuditi tehničku podršku, intervencije i modifikacije prema potrebama.

Preuzmi brošuru

Procenite besplatno svoje mogućnosti za optimizaciju!

Zanima vas kako vaša organizacija stoji u oblasti upravljanja procesima štampanja? Popunite upitnik ispod, i naši stručnjaci će na osnovu dostupnih informacija uraditi besplatnu analizu stanja.

Upitnik za besplatnu procenu
Fotografija-Assess-your-business_Printing

Prednosti

  • Zaštita mreže štampača i prevencija krađe podataka;
  • Nadgledanje print infrastrukture;
  • Skaliranje print okruženja po potrebi;
  • Poboljšani procesi štampanja;
  • Redukcija nepotrebnih troškova;
  • Povećana ušteda i produktivnost;
  • Umanjen negativni uticaj na okolinu.

CTSI je autorizovani partner kompanija

Logotip Canon_Printing
Logotip HP_Printing
Logotip Lexmark_Printing
Logotip Ricoh_Printing

Naši konsultanti uspešno pomažu kompanijama da smanje troškove štampanja i povećaju profitabilnost. Vaša organizacija može biti sledeća!

Kontaktirajte nas