Comtrade Grupa potvrđuje važnost etičkog poslovanja i promoviše ove vrednosti u celoj organizaciji kompanije. Sistem usklađenosti poslovanja Comtrade Grupe je fokusiran na tri ključna nivoa: PREVENCIJA, DETEKCIJA i REAKCIJA. Aktivnosti organizovane u okviru navedenih nivoa imaju za cilj da obezbede redovno poslovanje, u skladu sa relevantnom zakonskom regulativom i internim pravilima i procedurama.

Comtrade Grupa je uspostavila i kontinuirano razvija sistem usklađenosti poslovanja, kako bi ga prilagodila promenljivim poslovnim zahtevima.

Kodeks ponašanja Comtrade Grupe

Comtrade Grupa ima politiku nulte tolerancije za korupciju, prevare, utaju poreza, pranje novca i finansiranje terorizma, kao i kršenje pravila poštene konkurencije.
Ukoliko primetite bilo kakvo ponašanje koje nije u skladu sa etičkim standardima, možete poslati e-mail na compliance@comtrade.com.

Comtrade Grupa očekuje od svojih partnera da posluju pošteno i etički, da poštuju antikorupcijske i druge zakone širom sveta, da sarađuju sa kompanijom Comtrade na zahtevima za informacijama i da izbegavaju bilo kakvu aktivnost koja uključuje čak i privid neprikladnosti. Zahtevamo od naših partnera da se pridržavaju standarda sadržanih u Kodeksu ponašanja Comtrade Grupe. Za sva pitanja ili zahteve u vezi sa svojim obavezama i pravima, partneri se mogu obratiti kontakt osobi iz kompanije Comtrade Grupe sa kojom imaju poslovni odnos ili Službi za praćenje usklađenosti poslovanja na e-mail compliance@comtrade.com.