1. UVOD

Ova Politika privatnosti (u nastavku: ’’Politika privatnosti’’) definiše načine na koje Comtrade System Integration d.o.o. Beograd može da prikuplja i obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Značenje pojedinih termina koje koristimo u ovoj Politici privatnosti:

 • “mi”, “nas”, “naš/a/e” označava Comtrade System Integration d.o.o. Beograd sa kojim ste uspostavili odnos na primer, sa kojim imate poslovni odnos ili koji organizuje događaj u kojem učestvujete ili upravlja internet stranicom koju koristite;
 • “sajt-stranica/website-internet stranica” označava internet stranicu koju posećujete ili sa kojom ostvarujete interakciju; i
 • “vi” i “vaš/vaša/vaše” označava vas, osobu koja ulazi u interakciju sa nama, posluje sa nama, prijavljuje se za naše događaje ili usluge ili posećuje našu internet stranicu (website).

Time što posećujete našu interet stranicu, prijavljujete se za neki od naših događaja, sarađujete sa nama, prijavljujete se za naše usluge ili na drugi način stupate u interakciju sa nama, možemo da prikupimo ili obradimo vaše podatke o ličnosti. Mi smo vrlo posvećeni tome da štitimo i sačuvamo u tajnosti bilo kakve informacije koje su na taj način prikupljene, kao i tome da se uvek pridržavamo važećih zakona.

2. NAŠI KONTAKT PODACI:

Comtrade System Integration d.o.o. Beograd, Savski nasip 7, 11070 Beograd-Novi Beograd, matični broj: 17335847, PIB: 100181280, je Rukovalac podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) (u nastavku: ’’Zakon’’).

adresa: Savski nasip 7, 11070 Beograd, Srbija

e-pošta: security@comtrade.com

3. PODACI KOJE MOŽEMO DA PRIKUPLJAMO

Možemo da prikupljamo i obrađujemo vaše podatke o ličnosti koje ste nam vi lično dali, koje smo prikupili od trećih lica sa kojima blisko sarađujemo ili iz javno dostupnih izvora.

4. SVRHE OBRADE

Prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 • da bismo vam pružili informacije ili usluge koje ste tražili od nas – ti podaci mogu obuhvatati vaše ime, adresu, e-mail adresu, broj telefona i druge relevantne informacije;
 • da bismo bili u kontaktu sa vama kao našim poslovnim partnerima i da bismo vas na vreme obaveštavali o našim poslovnim aktivnostima i događajima – ti podaci mogu obuhvatati vaše ime, adresu, e-mail adresu, broj telefona, funkciju, ime kompanije i druge relevantne informacije;
 • da bismo ispunili svoje ugovorne obaveze prema vama – ti podaci mogu obuhvatati vaše ime, adresu, e-mail adresu, broj telefona, funkciju, mesto rada, ime kompanije, vrstu saradnje sa nama;
 • da bismo poboljšavali naše internet stranice – ti podaci mogu obuhvatati vašu IP adresu, geografsku lokaciju, informacije o vašem uređaju, tip pretraživača, izvor sa kog ste pristupili stranici, trajanje posete, operativni sistem, broj pregleda stranica, koje stranice ste pregledali i slične infomacije. Za više informacije o kolačićima, molimo pogledajte član 11. u nastavku;
 • da bismo postupili u skladu sa ili se pridržavali zakonskih obaveza ili zahteva;
 • da bismo vam slali promotivne poruke vezano za naše aktivnosti, uključujući i pozive za druge događaje – ti podaci mogu obuhvatati vaše ime, adresu, e-mail adresu, broj telefona, funkciju, ime kompanije i druge relevantne informacije;
 • za regrutovanje novih zaposlenih – ti podaci mogu obuhvatati vaše ime, adresu, e-mail adresu, broj telefona, datum rođenja, informacije o vašem školovanju i radnom iskustvu, CV, fotografiju, i druge relevantne informacije;
 • da bismo uspešno i efikasno organizovali naše događaje što uključuje promotivne aktivnosti i objavljivanje audio, video i foto dokumentacije sa događaja – ti podaci mogu obuhvatati vaše ime, funkciju, ime kompanije, e-mail adresu, broj telefona, kratku biografiju sa slikom (za govornike/izvođače) i audio, video i fotografsku dokumentaciju sa događaja.

5. PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Obrađujemo vaše podatke o ličnosti po sledećim pravnim osnovima:

 • izvršenje ugovora zaključenog sa vama, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, na primer kada ste u poslovnom odnosu sa nama ili kad ste se prijavili da učestvujete ili da izlažete na nekom događaju;
 • naš legitimni interes u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 6. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, na primer naša želja da poboljšamo internet stranicu; da vas obaveštavamo o našim poslovnim aktivnostima i događajima;
 • Vaš pristanak u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, na primer kad prihvatite korišćenje kolačića na internet stranici;
 • ispunjenje zakonske obaveze kojoj podležemo u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 3. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

6. OTKRIVANJE PODATAKA O LIČNOSTI

Možemo da otkrijemo vaše podatke o ličnosti:

 • našim povezanim kompanijama;
 • obrađivačima podataka, koji će podatke o ličnosti da obrađuju u naše ime u skladu sa našim pisanim instrukcijama i u gore navedene svrhe;
 • drugim korisnicima, ukoliko smo obavezni da tako postupimo po nalogu suda ili nalogu koji je izdao drugi organ vlasti, ili smo obavezani važećim zakonom.

7. PRENOS I OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI VAN TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE

Možemo da prenosimo vaše podatke o ličnosti primaocima koji se nalaze van Republike Srbije, odnosno našim povezanim kompanijama i obrađivačima podataka. Takav prenos podataka se odvija primenom sledećih mera bezbednosti:

– Vlada Srbije je usvojila Odluku o Listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, a to su države i međunarodne organizacije koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka i države, delovi njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodne organizacije za koje je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite.

U takvim slučajevima, učinićemo sve da vaši podaci o ličnosti dobiju odgovarajući nivo zaštite, što uključuje primenu Standardnih ugovornih klauzula koje je usvojio i doneo Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti za prenos u zemlje koje nisu označene kao zemlje koje pružaju primereni nivo zaštite. Standardne ugovorne klauzule dostupne su na srpskom jeziku na sledećem linku:

https://www.poverenik.rs/sr/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B84/3251-%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%83%D0%BAa-%D0%BE-%D1%83%D1%82%D0%B2%D1%80%D1%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D1%83-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BB%D0%B0.html. Za više informacija o korišćenju Standardnih ugovornih klauzula možete nas kontaktirati putem security@comtrade.com.

U drugim slučajevima, vaše podatke o ličnosti možemo preneti van teritorije Republike Srbije samo na osnovu vašeg izričitog pristanka.

8. VREME ČUVANJA

Čuvamo vaše podatke o ličnosti samo onoliko koliko je osnovano potrebno da ispunimo svrhe za koje smo ih prikupili ili dobili, ili da bismo postupili u skladu sa zakonskim zahtevima/obavezama. Kad je pravni osnov za obradu vaših podataka o ličnosti vaš pristanak, podataka o ličnosti čuvamo sve dok ne povučete vaš pristanak.

9. ZAŠTITA I BEZBEDNOST

Preduzimamo mere predostrožnosti da zaštitimo vaše podatke o ličnosti od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, otkrivanja, izmene i uništenja. Preduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da zaštitimo informacione sisteme na kojima čuvamo vaše podatke o ličnosti i zahtevamo od naših obrađivača podataka, po osnovu ugovora, da štite vaše podatke o ličnosti.

10. VAŠA PRAVA

Osim izvesnih izuzetaka i ograničenja predviđenih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, imate sledeća prava:

 • pravo na opoziv pristanka na obradu podataka o ličnosti u bilo koje vreme što neće uticati na dopuštenost obrade koja je vršena pre opoziva (član 15. Zakona)
 • pravo na transparentnost i informisanje u vezi sa ostvarivanjem prava i načinom prikupljanja podataka (član 22. i 23. Zakona),
 • pravo da od Rukovaoca zahtevate pristup podacima o ličnosti koji su prikupljeni (član 26. Zakona),
 • pravo da od Rukovaoca zahtevate ispravku i dopunu prikupljenih podataka o ličnosti (član 29. Zakona),
 • pravo da od Rukovaoca zahtevate brisanje prikupljenih podataka o ličnosti (član 30. Zakona)
 • pravo da od Rukovaoca zahtevate ograničenje obrade prikupljenih podataka o ličnosti (član 31. Zakona),
 • pravo na prenosivost podataka, odnosno pravo da podatke koje ste prethodno dostavili Rukovaocu primite od Rukovaoca u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i/ili da te podatke Rukovalac prenese drugom Rukovaocu bez ometanja sa njegove strane (član 36. Zakona),
 • pravo da Rukovaocu podnesete prigovor na obradu prikupljenih podataka o ličnosti (član 37. Zakona),
 • pravo da se na vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po vas ili ta odluka značajno utiče na vaš položaj (član 38. Zakona),
 • pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti (član 78. Zakona),
 • pravo na podnošenje tužbe nadležnom sudu u vezi sa obradom podataka o ličnosti (član 84. Zakona).

Ako želite da iskoristite bilo koje od gore navedenih prava ili imate bilo kakvo pitanje o tome, molimo da nas kontaktirate slanjem poruke na adresu:  security@comtrade.com

11. KOLAČIĆI

Koristimo kolačiće i slične tehnologiije kako bismo obezbedili da od naše internet stranice/website-a dobijete maksimum. Pomoću kolačića možemo takođe da prikupljamo i informacije o tome kako koristite našu internet stranicu/website i o vašem ponašanju na internetu. Vrste podataka koje prikupljamo na ovaj načim mogu obuhvatati vaše prethodno odredište, vrstu pretraživača, operativni sistem, korišćeni pretraživač, kao i trajanje vaše posete internet stranici. Za više informacija o tome kako koristimo kolačiće i slične tehnologije i kako to možete da kontrolišete, molimo vas da pogledate našu Politiku kolačića objavljenu u dnu Internet stranice.

Za više informacija o tome kako da onesposobite e-mail praćenje, molimo vas da odete na sledeći link

(https://www.wikihow.com/Stop-Email-Tracking; https://nordvpn.com/blog/how-to-block-email-tracking/; https://www.hongkiat.com/blog/detect-disable-email-tracking/), ili do dokumentacije vaše e-mail prijave (ako je koristite) ili vašeg e-mail servis provajdera (ako koristite internet pretraživač da čitate e-mail).

12. LINKOVI KA DRUGIM INTERNET STRANICAMA

Internet stranica može da sadrži linkove ka internet stranicama trećih lica. Mi ne kontrolišemo takve internet stranice, ne nalazimo se ni u kakvom poslovnom odnosu sa njima, ne odobravamo takve internet stranice i ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja proiziđe iz sadržaja tih internet stranica. Linkovi ka drugim internet stranicama dati su samo kao pogodnost i preporučujemo da na ovim internet stranicama trećih lica pročitate Uslove korišćenja i Politiku privatnosti koji se na tim internet stranicama i nalaze.

13. IZMENE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politika privatnosti možemo da ažuriramo s vremena na vreme. Ažurirana Politika privatnosti biće objavljena na odgovarajućim Internet stranicama ili će vam biti data na zahtev.

14. Lice zaduženo za zaštitu podataka

Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti: Milan Selaković
Adresa: Savski nasip 7, 11000 Beograd sa naznakom ’’za Lice zaduženo za zaštitu podataka o ličnosti’’
Mail: milan.selakovic@comtrade.com
Fiksni: +381 11 201 5600
Mobilni: +381 65 201 5911