Industrije

Credit Impairment
Management System

Moderna platforma za upravljanje kreditnim rizikom

Šta je CRIMS?

Sve veća nepredvidivost u kreditnom poslovanju zahteva brze i agilne reakcije banaka: Credit Impairment Management System (CRIMS) je interaktivno i fleksibilno rešenje za integrisano upravljanje procesima merenja i donošenja odluka o kreditnim ispravkama vrednosti.

Od profesionalaca za profesionalce

IFRS 9 impairment standard uveo je novu vrstu kompleksnosti i izmenio osnovnu prirodu izračunavanja kreditnih gubitaka. Da bi izašle na kraj sa ovim izazovom, bankama je potrebno rešenje koje omogućuje laku konfiguraciju procesa i parametrizaciju proračuna.

Osnovni CRIMS principi

  • Usklađenost sa IFRS 9
  • Fleksibilna arhitektura
  • Laka kolaboracija između rizika, finansija i menadžmenta
  • Interaktivno okruženje
  • Orijentacija na korisnika
sekcija 1

Kako funkcioniše CRIMS?

Sledeća slika sumira generalni proces i osnovni set CRIMS modula koji se koriste za procenu ispravki vrednosti prema IFRS 9 standardu:

crims dijagram srp

Za više detalja o rešenju, preuzmite naš whitepaper.

Preuzmite whitepaper
Prednosti

  • Fleksibilno rešenje za upravljanje procesom ispravke vrednosti
  • Širok paket sofisticiranih modela kreditnog rizika
  • Sistem za upravljanje procesima orijentisan na korisnika
  • Značajno niži operativni rizici
  • Ušteda dragocenog vremena uz automatizaciju procesa