Panoge

Sistem upravljanja
oslabitev kreditov

Upravljajte zelo zapletene izračune tveganja

Kaj je CRIMS?

Sistem upravljanja oslabitev kreditov (CRIMS) je sodobna rešitev za tveganja, finance in upravljanje, s katero se rešujejo problemi, povezani z zapletenimi postopki v zvezi z meritvami kreditnih oslabitev, upravljanjem in sprejemanjem odločitev. Vse večja nepredvidljivost kreditnega poslovnega okolja zahteva hitre in agilne odzive bank. Pustite nam, da vam pomagamo s to visoko interaktivno in fleksibilno rešitvijo.

Narejeno za odpravljanje vaših težav

Uvedba standarda MSRP 9 je prinesla veliko kompleksnosti v bančništvo in spremenila osnovno naravo izračuna tveganja neplačila. Za premagovanje izziva morajo banke poiskati rešitev, ki jim omogoča konfiguracijo postopkov in delovnega procesa, kot tudi parametrizacijo izračuna.

Osnovna načela CRIMS

 • Skladnost z MSRP 9
 • Fleksibilna arhitektura
 • Enostavno sodelovanje
 • Gladko sodelovanje
 • Izboljšana interakcija
 • Uporabniško upravljanje postopkov
sekcija 1

Kako CRIMS deluje?

Spodnja slika povzema splošni postopek in osrednji komplet modulov CRIMS, ki se uporabljajo pri ocenjevanju oslabitve kreditov glede na standard MSRP 9:

dijagram

Za več podatkov o rešitvi si prenesite našo belo knjigo.

Prenos bele knjige
Prednosti

 • Fleksibilna rešitev za upravljanje postopkov oslabitev
 • Vodilna oprema v panogi za predloge oslabitev
 • Orodje za uporabniško upravljanje postopkov
 • Blažitev 3. faze operativnih stroškov tveganja
 • Dragocen čas, prihranjen zaradi avtomatizacije postopka