PAŽNJA: KORIŠĆENJE OVOG INTERNET SAJTA UKAZUJE DA STE PROČITALI, RAZUMELI I PRIHVATILI OVE USLOVE KORIŠĆENJA (U NASTAVKU: “USLOVI KORIŠĆENJA”) I DA STE SAGLASNI DA BUDETE NJIMA OBAVEZANI I DA IH POŠTUJETE, KAO I SVE DRUGE ZAKONE I PROPISE KOJI SE PRIMENJUJU. UKOLIKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE, NEMOJTE KORISTITI OVAJ INTERNET SAJT.

Comtrade System Integration doo Beograd, Savski nasip 7, 11070 Beograd-Novi Beograd, matični broj: 17335847, PIB: 100181280, može izmeniti ove Uslove korišćenja u bilo kom trenutku njihovim ažuriranjem. Trebalo bi da posećujete ovu stranicu s vremena na vreme kako biste pregledali aktuelne Uslove korišćenja, imajući u vidu da vas obavezuju. Pojedine odredbe ovih Uslova korišćenja mogu biti izmenjene izričitim pravnim obaveštenjima ili uslovima istaknutim na drugim stranicama ove internet stranice (u nastavku: ’’Internet stranica’’).

 

KORIŠĆENJE INTERNET SAJTA

Korišćenje ove Internet stranice regulisano je ovim Uslovima korišćenja. Sadržaj koji se može naći na Internet stranici je zaštićen autorskim pravima i svaka neovlašćena upotreba bilo kog materijala sa ove Internet stranice može predstavljati kršenje Zakona o autorskom i srodnim pravima, Zakona o žigovima ili drugih zakona iz oblasti prava intelektualne svojine. Osim ako nije drugačije navedeno u pravnim obaveštenjima na drugom mestu na ovoj Internet stranici, sav sadržaj sa ove Internet stranice možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da sva obaveštenja o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koja se nalaze na originalnim sadržajima zadržite na svim kopijama sadržaja. Ne možete menjati sadržaj ove Internet stranice ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Za potrebe ovih Uslova korišćenja, svaka upotreba ovog sadržaja na bilo kojoj drugoj internet stranici ili umreženom računarskom okruženju u bilo koju svrhu je zabranjeno. Ne uzimajući u obzir prethodno navedeno, bilo koji softver ili drugi sadržaj koji bude učinjen dostupnim za preuzimanje, pristup ili drugu upotrebu sa ove Internet stranice biće uređen sopstvenim uslovima licenciranja, pravilima i obaveštenjima. Ukoliko prekršite bilo koji od ovih Uslova korišćenja, vaše ovlašćenje da koristite ovu Internet stranicu će automatski prestati i moraćete odmah da uništite sve sadržaje koje ste preuzeli ili odštampali.

Osim ako nije izričito drugačije predviđeno ovde ili na nekoj drugoj stranici ove Internet stranice, ništa što se nalazi na Internet stranici ne može se tumačiti na način da vam se daje pravo ili licenca da koristite bilo koje pravo intelektualne svojine koje se može pronaći na ovoj Internet stranici, na bilo koji način.

KORIŠĆENJE SOFTVERA

Ukoliko preuzmete softver sa ove Internet stranice (u nastavku: “Softver”), možete ga koristiti isključivo u skladu sa uslovima licenciranja (u nastavku: “Ugovor o licenciranju softvera”) koji ga prate. Ne smete preuzimati ili instalirati Softver pre nego što pročitate i prihvatite uslove Ugovora o licenciranju softvera.


PRIVATNOST, ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI, KOLAČIĆI

Mi razumemo da je privatnost važno pitanje za posetioce Internet stranice.

Kako biste dobili sveobuhvatne informacije o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti u vezi sa ovom Internet stranicom, molimo vas da posetite našu Politiku privatnosti.

Za informacije o korišćenju kolačića i na ovoj Internet stranici pogledajte našu Politiku kolačića.


SADRŽAJ KORISNIKA 

Svi materijali, informacije ili druge vrste komunikacije koje prenosite ili šaljete na ovu Internet stranicu ili nama u vezi sa ovom Internet stranicom neće biti smatrani za poverljive ili vlasničke (u nastavku: “Sadržaji korisnika”). Mi smo isključivi vlasnik svih Sadržaja korisnika. Nećemo imati nikakve obaveze bilo koje vrste u odnosu na Sadržaje korisnika i bićemo slobodni da koristimo Sadržaje korisnika bez ograničenja u bilo koju svrhu (kao što je korišćenje, reprodukcija, izmena, objavljivanje, (re)distribucija, javno prikazivanje itd.) i bez navođenja izvora. Možemo koristiti Sadržaje korisnika, uključujući, ali se ne ograničavajući na, ideje, koncepte, znanje, iskustvo i tehnike za bilo koju svrhu, uključujući, ali se ne ograničavajući na, razvoj, proizvodnju i stavljanje na tržište proizvoda/usluga koji sadrže Informacije korisnika, osim u slučaju izričitog navođenja posetioca Internet stranice da se Sadržaji korisnika imaju smatrati poverljivim i/ili u slučaju izričitog navođenja zabrane upotrebe Sadržaja korisnika. Sadržaje korisnika nećemo prodavati, deliti ili iznajmljivati drugima na način drugačiji od onoga kako je definisan u ovim Uslovima korišćenja.

Zabranjeno vam je da postavljate ili prenosite na Internet stranicu ili sa Internet stranice bilo kakve protivzakonite, preteće, pogrdne, klevetničke, obscene, pornografske ili druge materijale koji bi kršili bilo koje zakone koji se primenjuju.


LINKOVI KA DRUGIM INTERNET STRANICAMA

Linkovi koji se nalaze na ovoj Internet stranici i koji vode ka internet stranicama trećih lica su vam dati isključivo kao pogodnost. Nismo pregledali sve internet stranice trećih lica, nemamo kontrolu nad njima i nismo odgovorni za bilo koju od ovih internet stranica ili njihov sadržaj. Stoga, mi ne podržavamo, ne predstavljamo, ne dajemo garancije niti preuzimamo obaveze u vezi sa njima ili bilo kojom informacijom, softverom ili drugim proizvodima koji se tamo mogu naći ili sa bilo kojim rezultatima koji mogu nastati od njihove upotrebe. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od internet stranica trećih lica koji se nalaze na ovoj Internet stranici, činite to isključivo na sopstvenu odgovornost.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Materijali i usluge prikazani na ovoj stranici dati su „kao takvi“, bez bilo kakvih garancija, uključujući garancije o mogućnosti prodaje, podobnosti za određenu svrhu ili nekršenju prava intelektualne svojine. Materijali i usluge su samo opšte informacije, nisu namenjeni rešavanju specifičnih okolnosti bilo kog konkretnog pojedinca ili pravnog lica i nisu profesionalni saveti.

Ne garantujemo tačnost i potpunost materijala ili usluga na ovoj Internet stranici. Možemo da vršimo izmene materijala i usluga na ovoj Internet stranici ili proizvoda i cena opisanih na njemu u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja. Materijali i usluge na ovoj Internet stranici mogu biti neažurni i ne preuzimamo obavezu da ažuriramo materijale i usluge na ovoj Internet stranici. Informacije objavljene na ovoj Internet stranici mogu se odnositi na proizvode, programe ili usluge koji nisu dostupni u vašoj zemlji. Konsultujte nas za informacije o proizvodima, programima i uslugama koji vam mogu biti dostupni.


OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

NI U KOM SLUČAJU COMTRADE SYSTEM INTEGRATION DOO BEOGRAD, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI TREĆA LICA KOJA SE POMINJU NA OVOJ INTERNET STRANICI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETU NASTALU ZBOG GUBITKA PROFITA, GUBITKA PODATAKA ILI PREKIDA POSLOVANJA) KOJA NASTANE USLED KORIŠĆENJA, NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA ILI JE POSLEDICA KORIŠĆENJA OVE INTERNET STRANICE, BILO KOJE INTERNET STRANICE POVEZANE SA OVOM INTERNET STRANICOM ILI MATERIJALIMA, INFORMACIJAMA ILI USLUGAMA KOJI SE NALAZE NA BILO KOM ILI SVIM TAKVIM INTERNET STRANICAMA, BILO DA JE ZASNOVANA NA GARANCIJI, UGOVORU, DELIKTU ILI BILO KOM DRUGOM PRAVNOM OSNOVU I BILO DA JESTE ILI NISTE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE. AKO VAŠE KORIŠĆENJE MATERIJALA, INFORMACIJA ILI USLUGA SA OVE INTERNET STRANICE REZULTIRA POTREBOM ZA SERVISIRANJEM, POPRAVKOM ILI ISPRAVKOM OPREME ILI PODATAKA VI SNOSITE SVE TROŠKOVE.


NADLEŽNO PRAVO I SUD

Ova Internet stranica i Uslovi korišćenja regulisani su pravom Republike Srbije. U slučaju bilo kakvog spora, nadležni su stvarno nadležni sudovi na teritoriji Republike Srbije.


REGISTROVANI ZAŠTITNI ZNACI

Svi nazivi, logoi, žigovi, zaštitni znaci ili oznake usluga koji se pojavljuju na ovoj Internet stranici su registrovani zaštitni znaci odnosnih kompanija Comtrade Grupe i/ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti nijedan naziv, logo, žig, zaštitni znak ili oznaku usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog zakonitog vlasnika.