UVJETI KORIŠTENJA

PAŽNJA: KORIŠĆENJEM OVOG INTERNET SAJTA POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI, RAZUMJELI I PRIHVATILI OVE USLOVE KORIŠTENJA (U DALJEM TEKSTU “USLOVI”) I DA STE SAGLASNI SA TIM DA STE U OBAVEZI DA IH POŠTUJETE KAO I SVE DRUGE ZAKONE I PROPISE KOJI SE PRIMJENJUJU. U SLUČAJU DA NE PRIHVATATE OVE USLOVE (“USLOVE”) NEMOJTE KORISTITI OVAJ INTERNET SAJT.

Comtrade System Integration može u bilo kojem trenutku promijeniti uvjete korištenja na web lokaciji (Uvjeti) o integriranju sustava Comtrade. Trebali biste povremeno posjetiti ovu web stranicu kako biste provjerili postoje li ažurirani uvjeti, s obzirom na to da vas oni obavezuju. Određene odredbe ovih Uvjeta mogu se izmijeniti eksplicitnim zakonskim pravilima ili komunikacijama objavljenim na ostalim stranicama web mjesta Comtrade System Integration.

KORIŠTENJE INTERNET STRANICE

Upotreba Veb lokacije za integraciju sistema Comtrade (ova veb lokacija) uređena je ovim Uslovima. Sav materijal na ovoj web lokaciji zaštićen je autorskim pravima i svako neovlašteno korištenje može biti u suprotnosti sa Zakonom o autorskim pravima i srodnim pravima, Zakonom o zaštitnim znakovima ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Ukoliko nije drugačije navedeno u uslovima korišćenja na drugim mestima na ovoj veb lokaciji, Comtrade System Integration, Savski nasip 7, 11000 Beograd, Republika Srbija, u daljem tekstu („Comtrade“) ovim ovlašćujete da pregledate, kopirate, ispisujete i preuzimate sve materijale s ove stranice za osobnu, nekomercijalnu upotrebu i samo u informativne svrhe, pod uvjetom da zadržite sve oznake autorskih prava na originalnom sadržaju ili bilo kojoj kopiji tog sadržaja. Ne možete na bilo koji način mijenjati sadržaj ove web stranice niti je reproducirati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na bilo koji drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Prema ovim Uvjetima, upotreba ovog sadržaja na bilo kojoj drugoj web stranici ili umreženoj računalnoj infrastrukturi u bilo koju svrhu je zabranjena. Suprotno tome, bilo koji računalni program ili bilo koji drugi sadržaj koji stranica prenosi, pristupa ili koristi na drugi način će se regulirati njihovim uvjetima korištenja i drugim uputama. Ako prekršite bilo koji od ovih Uvjeta, vaša dozvola za upotrebu web stranice će biti oduzeta i dužni ste bez odlaganja uništiti bilo koji preuzimani ili ispisani sadržaj.

Ako nije izričito navedeno drugačije ovde ili na bilo kom drugom mestu ove veb stranice, ništa sadržano u ovom dokumentu, izričito, prešutno, odricanje od odgovornosti ili na neki drugi način, ne daje vam pravo na bilo koji deo intelektualnog vlasništva koje ste pronašli na Web lokaciji.

UPOTREBA RAČUNALNOG PROGRAMA

Ako preuzmete računalni program s ove web stranice (“Program”), vašu upotrebu Programa reguliraju uvjeti korištenja tog programa u Uvjetima korištenja programa koja su vam dodijeljena s Programom. Ne preuzimajte i ne instalirajte program sve dok ne pročitate i ne prihvatite Uvjete korištenja programa.

PRIVATNOST, LIČNA ZAŠTITA PODATAKA, KOLAČIĆI I MONITORING

Mi u Comtradeu razumijemo da je privatnost od presudnog značaja za posjetitelje stranice. Za detaljnu zaštitu privatnosti i ličnih podataka u vezi s ovom web stranicom, pogledajte našu Politiku privatnosti. Za informacije o korištenju kolačića i praćenju na ovoj web stranici, molimo pogledajte našu Politiku kolačića.\

INFORMACIJE

Sve informacije koje date ovoj web stranici ili Comtrade-u u vezi s ovom web stranicom (“informacije”) neće se smatrati povjerljivim ili vlasničkim. Comtrade će biti jedini vlasnik svih podataka prikupljenih na ili u vezi s web stranicom. Comtrade neće imati nikakve obveze u vezi s Informacijama i ovlašten će je upotrebljavati bez ograničenja i u bilo koju svrhu (poput upotrebe, kopiranja, izmjene, otkrivanja, distribucije, javnog objavljivanja, itd.) I bez navođenja izvora korištenja. Comtrade može koristiti sadržaj informacija, uključujući, ali ne ograničavajući se na ideje, koncepte, znanje, iskustvo i tehniku, u bilo koje svrhe, uključujući razvijanjem stvaranja i oglašavanja proizvoda / usluge koji sadrže informacije, osim u slučaju izričite izjave posjetitelja da informacije posjeduju smatrati povjerljivim i / ili u slučaju izričite zabrane upotrebe informacija. Comtrade neće prodavati, dijeliti ili iznajmljivati Informacije drugima na način drugačiji od definiranog u ovim Uvjetima.

Zabranjeno je postavljanje ili prenošenje bilo kakvog ilegalnog, prijetećeg, klevetničkog, klevetničkog, opscenog, pornografskog ili drugog materijala koji krši bilo koje zakone na ili sa Web stranice.

LINKOVI KA DRUGIM SAJTOVIMA

Veze na ovu stranicu poveznice na web stranice trećih strana pružaju se samo za vašu udobnost. Comtrade ne pregledava, kontrolira i ne kontrolira sadržaj tih stranica i nije odgovoran za nijednu od ovih web stranica ili njihov sadržaj. Stoga, Comtrade nije njihov predstavnik, ne daje jamstva ili jamstva u vezi s ovim web mjestima ili bilo kakvim informacijama, softverom ili drugim proizvodima koji se mogu tamo naći ili rezultatima koji proizlaze iz njihove uporabe. Ako odlučite pristupiti bilo kojoj web lokaciji koja je povezana s našom web stranicom, to činite u potpunosti na vlastiti rizik.

OGRANIČENJE GARANCIJA

Sadržaj prikazan na ovoj web stranici prikazuje se “kao takav” bez ikakvog jamstva, uključujući bilo kakvo jamstvo upotrebe u određenu svrhu ili poštivanje prava intelektualnog vlasništva. Sadržaj se sastoji isključivo od informacija opće prirode koja nije namijenjena rješavanju određenih situacija ili određenoj osobi ili entitetu i koja ne predstavljaju stručni savjet.

U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, Comtrade ne jamči neprekinuti rad, pravovremenost, sigurnost ili toleranciju grešaka. Komesar može promijeniti sadržaj ove stranice u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Sadržaj na ovoj stranici možda je zastario i Comtrade nije dužan da ga ažurira.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

U MAKSIMALNOJ MJERI DOZVOLJENOJ ZAKONOM, COMTRADE, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI TREĆA LICA POMENUTA NA OVOM SAJTU NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE I ISKLJUČIVO, DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU, POSEBNU ŠTETU, ILI TAKVU KOJA NASTAJE USLED GUBITKA PROFITA, GUBITKA PODATAKA ILI PREKIDA POSLOVNOG PROCESA) KOJA NASTAJE KAO POSLEDICA UPOTREBE, ODLAGANJA ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE, ILI REZULTATA UPOTREBE OVOG SAJTA, SAJTOVA NA KOJE VODE LINKOVI SA OVOG SAJTA ILI SADRŽAJA OBJAVLJENOG OVDE ILI NA DRUGIM POMENUTIM SAJTOVIMA, BEZ OBZIRA DA LI JE ZASNOVANA NA GARANCIJI, UGOVORU ILI DRUGOM PRAVNOM SREDSTVU ILI DA LI JE KLIJENT BIO OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. UKOLIKO VAŠA UPOTREBA MATERIJALA, INFORMACIJA ILI USLUGA SA OVOG SAJTA REZULTIRA POTREBOM ZA SERVISIRANJEM ILI POPRAVKOM OPREME ILI PODATAKA, VI STE ODGOVORNI ZA NASTALE TROŠKOVE.

NADLEŽNOST I SUD

Ova veb lokacija i uslovi korišćenja uređeni su zakonima Republike Srbije. U slučaju spora nadležni su nadležni sudovi na teritoriji Republike Srbije.

REGISTROVANI ZAŠTITNI ZNACI

Sva imena, logotipi, zaštitni znakovi, zaštitne oznake ili oznake usluga koje se pojavljuju na ovoj web stranici su registrirani zaštitni znakovi njihovih kompanija u okviru Comtrade Grupe ili drugih vlasnika. Ne možete koristiti imena, logotipe, zaštitne znakove, zaštitne oznake ili oznake usluga bez prethodnog pismenog pristanka njihovog punog vlasnika.