hero-c
Industrije

Mikroservisna arhitektura

Primjena u industriji telekomunikacija

Današnje telco tržište, više nego ikada, karakteriše ogroman pritisak na tradicionalno poslovanje telekomunikacionih kompanija. Sa jedne strane, na ovo utiču korisnici koji žele personalizovano, omnichannel iskustvo, potpunu kontrolu nad servisima i podacima i ekstremnu brzinu pri kreiranju novih usluga. Osim toga, činjenica da telco operateri bilježe pad prihoda, dok konkurentnost među OTT platformama raste, također utiče na nove poslovne izazove.

Kako bi osigurale svoju poziciju, telco kompanije su primorane da kreiraju nove izvore prihoda, poput digitalnih servisa: IoT, mobilna plaćanja, on-demand TV, e-health, cloud usluge.

Mikroservisi kao rješenje

Krećući se izvan domena isključivo komunikacionih usluga, sektor telekomunikacija sada pruža i specifična tehnološka rješenja za različite industrije.

Neke od najvećih telekomunikacionih kompanija, kao predvodnici digitalne transformacije i servisnog pristupa, usvojile su upravo mikroservisnu arhitekturu kako bi osigurale skalabilnost, visoku dostupnost i fleksibilnost u uvođenju novih usluga. Osim toga, one na ovaj način unapređuju bezbjednost, sve sa ciljem uspostavljanja korisničkog iskustva na najvišem mogućem nivou.

Mikroservisi-kao-resenje

Za detaljnije informacije, preuzmite naš whitepaper.

Preuzmite whitepaper

Prednosti

  • Drastično brža produkcija novih servisa
  • Povećana dostupnost i bezbjednost
  • Lako upravljanje sezonskim potrebama za skalabilnošću
  • Lako usvajanje novih tehnologija
  • Jednostavno prilagođavanje i nadogradnja
  • Neometano funkcionisanje servisa tokom testiranja
  • Fleksibilno održavanje
  • Integration maturity
  • Bolje korištenje resursa
  • Jednostavna integracija sa trećim aplikacijama
Prednosti

Alati koje koristimo

Microservices consulting - logo1
Microservices consulting - logo2
Microservices consulting - logo3
Microservices consulting - logo4
Microservices consulting - logo5

Možemo da vam pomognemo

Usvajanje mikroservisne arhitekture u telekomunikacijama nije samo tehnološka transformacija, već i velika promjena u načinu razmišljanja, organizacionoj kulturi, strukturi timova i optimizaciji procesa poslovanja. Ona transformiše telekomunikacionu industriju, pružajući on-demand skalabilnost i agilnost u poslovanju i aktivaciji servisa.

U procesu implementacije mikroservisa u telco kompanijama, Comtrade System Integration je partner koji vam pruža sigurnost i pomoć u planiranju, sprovođenju i mjerenju uspješnosti migracije.

Mozemo-da-vam-pomognemo

Tu smo da odgovorimo na sva pitanja o tome kako možemo da pomognemo vašem poslovanju. Javite nam se!

Kontaktirajte nas