hero-c-white
Industrije

Comtrade Client Dossier

Sva dokumentacija koja vam je potrebna na dohvat ruke

U svim poslovnim poduhvatima sa velikim brojem korisnika, pa tako i u svijetu banaka i osiguranja, postoji potreba da se sva dokumentacija koja se odnosi na jednog klijenta nađe na jednom mestu, kako bi se posao obavljao brže, jednostavnije i efikasnije.

Čak i prije ulaska u digitalno doba, veliki napori ulagali su se u kategorizaciju papirnih dosijea i rasutih ugovora, kako bi i banke i klijenti uvek imali uvid u status zajedničkog poslovanja – a sa ubrzanim dešavanjima ere u kojoj živimo, ovo postaje još važnije.

Za sigurno poslovanje

Važno je da dokumentacija klijenta bude strukturirana, grupisana na jednom mestu i lako dostupna, kako bi se iskoristila za potrebe analize klijenta, operativne analize ili finansijske i analize rizika.

S druge strane, pristup ovoj dokumentaciji mora biti siguran i kontrolisan, baziran na dodijeljenim pravima pristupa i autorizaciji, kako bi se spriječile eventualne zloupotrebe.

sigurno-poslovanje

Naše rješenje

Naš pristup sistemu za upravljanje klijentskom dokumentacijom podrazumijeva sve servise i funkcionalnosti neophodne za efikasno i kvalitetno donošenje odluka tokom čitavog životnog ciklusa. Rješenje, u osnovi, omogućuje potpuno fleksibilno kreiranje, ažuriranje i održavanje dosijea klijenta.

Koncept Comtrade Client Dossier rješenja je takav da se kreiranje, odnosno ažuriranje dosijea, i dalje vrši u matičnim aplikacijama, a da se jednostavnom integracijom podaci obezbjeđuju u Document Management sistemu.

nase-resenje

Prednosti:

  • Jednostavno formiranje i vođenje dosijea klijenta bez obzira na tip dokumenta
  • Univerzalni koncept integracije matičnih aplikacija banke sa DMS sistemom
  • Olakšana dostupnost i uvid u kompletnu dokumentaciju klijenta
  • Evidencija i obavještavanje o rokovima važnosti određene dokumentacije
  • Lak pristup dosijeu klijenta iz drugih aplikacija banke
  • Centralni repozitorijum struktuiranih dokumenata
prednosti

Ključne funkcionalnosti

Ključne funkcionalnosti ovog rješenja se odnose na proces kreiranja/ažuriranja dosijea, smještanje statusne dokumentacije u dosije klijenta i slanje obavještenja (mail notifikacija). Osim toga, uključeni su i kontrolni mehanizmi - pregled historije, izvoz dokumentacije, kategorizacija i tipizacija dokumentacije unutar dosijea i slično.

Za dodatne informacije preuzmite naš whitepaper.

Preuzmite whitepaper
funkcionalnosti

Naši eksperti u raznim industrijama su tu da vam pomognu sa svim dodatnim informacijama. Ne oklijevajte da nas kontaktirate!