Use case

Personalizovane ponude

Definicija problema

U današnje vreme, korisnici su zatrpani različitim notifikacijama o novim proizvodima i uslugama i često zbunjeni količinom informacija. Pomoć korisnicima da iz aktivnog portfolija izaberu najbolju ponudu za sebe, povećava njihovo zadovoljstvo sa jedne strane, ali i generiše prihod sa druge. Razvoj portfolija obično zavisi od ciljeva kompanije, vertikala i zrelosti proizvoda.

Prednosti

Uz potpuno automatizovani kontekstualni marketing sistem za preporuke, kompanija može da unapredi sve svoje ručno upravljane CRM kampanja, podižući stopu prihvatanja ponuda i do 30%, te prihod od proizvoda i za više od 3%. U skladu sa omnichannel pristupom, najrelevantnije ponude su dostupne za svakog korisnika na svim kanalima komunikacije. Ovo pomaže agentima prodaje da korisnicima predstave najbolje ponude na bilo kom mestu susreta.

Rešenje

Automatizovani sistem kombinuje nekoliko algoritama za mašinsko učenje kako bi predložio relevantne ponude u pravom trenutku, za pravog korisnika. U potpunosti je integrisan sa sistemom za upravljanje kampanjama, kao i sa front-end kanalima za preporuke u realnom vremenu. Sistem se sastoji od modela za računanje sklonosti ka kupovini, modela za grupisanje i procenu cenovnih nivoa, imajući u vidu preferencije kanala prodaje. Rezultati se potom analiziraju u odnosu na profitabilnost, prosečnu potrošnju korisnika ili druge parametre od interesa.

Rezultati

Relevantni segment korisnika se targetira najboljim ponudama iz portfolija proizvoda, dok se rezultati mere na dnevnom nivou i predstavljaju na prilagođenoj komandnoj tabli.