Use case

Platforma za analizu sentimenta

Definicija problema

Organizacije se često muče sa efikasnim prikupljanjem mišljenja korisnika, analizom povratnih informacija, kategorizacijom komentara/recenzija na proizvode i zahtevima za korisničkom podrškom. Zaposleni u sektorima koji se bave korisnicima ulažu velike napore u kategorizaciju korisničkih zahteva i njihovo rešavanje.

Prednosti

Rešenje

Comtrade razvija platforme za text mining koristeći više većih komponenti. Modul za mašinsko učenje kombinuje više različitih tehnika ovog procesa, kako bi prepoznao sentiment teksta i kategorizovao različite teme.

Rezultati

Kao ključni rezultat, sistem obeležava svaki tekst i klasifikuje ga u odgovarajući folder. Rezultati se potom dalje analiziraju, a ocena sentimenta pojavljuje se među statistikama na komandnoj tabli, kreirajući još bolje iskustvo krajnjih korisnika.