Case study

Implementacija Harmonix rešenja – AIK banka

Sa preko 600 zaposlenih, koji rade na više lokacija u regionu, AIK banka morala je da modernizuje i unapredi ručne HR procese svoje kompanije. Harmonix, celokupno HR rešenje kompanije Comtrade, pokazalo se kao pravi odgovor na ove potrebe.

Izazovi

Pre implementacije Harmonix rešenja, odeljenje ljudskih resursa AIK banke upravljalo je velikim količinama podataka o zaposlenima, koji su bili raspoređeni po brojnim dokumentima, datotekama i sistemima. Prikupljanje, čuvanje i preuzimanje podataka bili su dugotrajni zadaci. HR odeljenje banke oslanjalo se na alate poput Excel tabela. Nije bilo elektronskog procesa rada niti učešća zaposlenih u procesu odobravanja zahteva za odsustvo. Trebalo je poboljšati upravljanje i praćenje odsustva zaposlenih kako bi se bolje odgovorilo na njihove potrebe. Isto tako, klijent nije imao automatsku integraciju sa sistemom zarada, zbog čega su neophodni podaci o platnom spisku pripremani ručno. U cilju povećanja produktivnosti i pojednostavljenja procesa upravljanja ljudskim resursima, postojala je hitna potreba za uvođenjem kompletnog HR rešenja za čitavu organizaciju.

Naše rešenje

Kao odgovor na postavljene izazove i ciljeve, Comtrade System Integration ponudio je Harmonix, softversko rešenje za oblast ljudskih resursa – sveobuhvatan sistem koji omogućuje transparentno i pojednostavljeno upravljanje HR procesima. HR odeljenju AIK banke bilo je potrebno rešenje koje se brzo može prilagoditi njihovim sadašnjim i budućim potrebama, tako da je kompanija predložila fleksibilnu opciju sa modulima koji se mogu implementirati odvojeno:

 • Upravljanje HR procesima
 • Upravljanje odsustvima zaposlenih
 • Samouslužni portal za zaposlene
 • Integracija sa eksternim sistemima

Comtrade SI implementirao je Harmonix po sistemu „korak po korak“:

 • Korak 1: Analiza i modelovanje
 • Korak 2: Uspostavljanje produkcionog okruženja (konfiguracija hardvera i pokretanje aplikacije)
 • Korak 3: Integracija sa drugim IT sistemima i rešenjima
 • Korak 4: Radionice i programi osposobljavanja (treninzi za korisnike i IT zaposlene)
 • Korak 5: Pokretanje rešenja uz vođstvo i podršku naših IT stručnjaka

„Harmonix nam je pomogao da bolje organizujemo mnoge administrativne procese u HR odeljenju. Planiranje odsustva zaposlenih, isplata zarada i izveštavanje se obavljaju lakše, brže i efikasnije.“

Jelena Parojčić
Direktor sektora za ljudske resurse i organizaciju

Postignuti rezultati

Implementacijom Harmonix rešenja, AIK banka uspela je da pređe na elektronsko praćenje podataka  i ostvari brojne prednosti, uključujući bolju sigurnost podataka, njihovo centralizovano upravljanje i povećanu brzinu njihove obrade, kao i smanjenje radnog opterećenja HR tima i transparentnost različitih HR procesa.

Digitalizovano upravljanje odsustvima zaposlenih omogućilo je sledeće: online obrasce zahteva za odmor i brži odgovor na njih, poboljšano planiranje upravljanja resursima unutar odeljenja i širom organizacije, kao i automatsko izdavanje pravnih dokumenata. Centralizovanjem podataka i automatizacijom mnogih procesa, HR odeljenje AIK banke uspelo je da u velikoj meri smanji broj grešaka i poveća brzinu obrade podataka. Zadovoljstvo zaposlenih i interakcija sa HR-om takođe su poboljšani, kao rezultat transparentnijih HR procesa i uvođenja samouslužnog portala za zaposlene.

O AIK BANCI

AIK banka osnovana je 1976. godine, a potom je skoro dve decenije radila kao interna banka Agroindustrijskog kombinata Niš. Devedesetih godina prošlog veka, započela je komercijalne operacije i pružanje univerzalnih bankarskih usluga. Tokom istog perioda, izašla je na otvoreno tržište, a njene akcije dospele su na Beogradsku berzu. Danas, banka ima više od 6.000 akcionara, a godinama unazad njene akcije su među najlikvidnijim hartijama od vrednosti kojima se trguje na Beogradskoj berzi. Sa više od 620 miliona evra uštede, banka je prepoznata kao pouzdan partner, kako u maloprodaji, tako i u korporacijama.

Klijent:
 • AIK banka
Industrija:
 • Bankarstvo i finansije
Izazovi:
 • Rasuti podaci o zaposlenima
 • Ručno prikupljanje i upravljanje podacima
 • Zastareli sistem izveštavanja
 • HR procesi koji oduzimaju mnogo vremena
Poslovne prednosti:
 • Efikasnije HR odeljenje
 • Unapređeno planiranje i upravljanje odsustvima
 • Ubrzana obrada podataka
 • Smanjena količina posla za zaposlene u HR-u
 • Povećana transparentnost HR procesa
Tehnologija:
 • .Net Framework v4.0
 • ASP.NET
 • SQL Server 2008 R2 sa uslugama izveštavanja