Case study

Rešenje za oporavak od katastrofe – AIK Bank

Rešenje za oporavak od katastrofe čini IT infrastrukturu i poslovanje AIK Banke otpornijim.

Kako je poslovanje AIK Banke raslo, a baza klijenata se širila, javila se potreba za daljim poboljšanjem IT infrastrukture. Banka je shvatila da treba da uvede Rešenje za oporavak od katastrofe, kako bi klijentima garantovala veću dostupnost i dodatnu sigurnost.

Izazovi

Da bi ispoštovala nove propise Narodne banke Srbije, AIK Banka je u svoje poslovanje morala da uvede Rešenje za oporavak od katastrofe (DR).

Na današnjem, visoko konkurentnom bankarskom tržištu, postojanje DR plana nije stvar izbora, već neophodnost. AIK Banka zna da svaki minut tokom kojeg njen sistem ne radi, može dovesti do potencijalnog gubitka prihoda, a da ne pominjemo oštećenje reputacije iili štetu prouzrokovanu klijentima. Kao jednoj od vodećih banaka na srpskom tržištu, AIK Banci je bilo važno da svojim klijentima pokaže da uvek mogu da računaju na njihove usluge.

Da bi to učinila, AIK Banka je krenula u poboljšanje svog postojećeg IT sistema i primeni robusnog DR rešenja, koje bi osiguralo da neplanirani prekid rada celog ili bilo kog dela IT Sistema neće uticati na zaposlene i klijente Banke.

Jedan od glavnih izazova bilo je stvaranje procedura za primenu DR rešenja u velikom IT sistemu Banke. Bilo je neophodno primeniti rešenje bez ikakvog ometanja funkcionisanja ili promena u IT sistemu. Dalje, DR procedure su morale biti visoko automatizovane i segmentirane prema uslugama. Najveći izazov je predstavljalo omogućavanje oporavka pojedinih usluga ili celokupnog IT sistema u samo par klikova, kao i prenos usluga ili celokupnog sistema u sekundarni data centar u najkraćem mogućem roku, uz minimalne prekide u radu.

AIK Banka odlučila je da za ovaj posao angažuje Comtrade System Integration, na osnovu najbolje cene, kvaliteta usluge, kao i prethodne uspešne saradnje dve kompanije.

“Na osnovu prethodnog rada koji je Comtrade System Integration obavio za nas, nismo se ustručavali da angažujemo njihov tim i za ovaj projekat.”

Milan Pavlović
Head of System Support, AIK Banka

Naše rešenje

Nakon analize IT infrastrukture AIK Banke, Comtrade SI je preporučio softversko rešenje koje može da ispuni sve zahteve klijenta – VMware’s Site Recovery Manager (SRM).

SRM, vodeći tržišni softver za oporavak od katastrofa, dizajniran je za automatizaciju DR procedura. Ovaj proizvod omogućava replikaciju servera iz jednog data centra u drugi, dvosmernu replikaciju, pokretanje celokupnog IT sistema ili jednog njegovog dela u samo nekoliko klikova, dok istovremeno vrši  promene svih usluga, kako bi se mogle jednostavno i uz minimalne prekide prebaciti u sekundarni data centar. Implementacija SRM rešenja podeljena je u dve faze – prva faza u primarnom data centru, a zatim druga faza, na lokaciji sekundarnog data centra.

Između ostalih razloga, SRM rešenje je izabrano jer je omogućilo Comtrade SI-u da testira sve DR procedure u okviru izolovane mreže, bez prekida u radu koji bi uticali na zaposlene u Banci i klijente.

Naš prethodni rad sa AIK Bankom je bio osnov za primenu DR rešenja. Pre SRM-a, Comtrade SI je uspešno izvršio nekoliko projekata za AIK Banku, uključujući migraciju sa Hyper-V platforme na VMware platformu, konsolidaciju fizičkih servera u virtuelno okruženje, rekonfiguraciju sistema za skladištenje na primarnoj lokaciji, kao i konfiguraciju novog servera i sistema za skladištenje na lokaciji za oporavak od katastrofe.

Postignuti rezultati

Iskustvo Comtrade SI, uz blisku saradnju sa AIK Bankom, bili su od  neprocenjive važnosti za uspeh projekta: unapređeni IT sistem i robusno rešenje za oporavak od katastrofe, koji su ojačali IT otpornost Banke. Pored toga, ovo rešenje je omogućilo AIK banci da stekne dodatne pogodnosti koje u velikoj meri prevazilaze prvobitni zahtev.

Najveće prednosti su automatizacija, stabilnost platforme i 24/7 dostupnost sistema. Sada je AIK Banka u stanju da svojim klijentima pruži dodatni nivo sigurnosti i viši nivo dostupnosti usluga. U slučaju prirodne katastrofe, prekida usluge ili kvara IT sistema, zastoji su minimalni, što omogućava zaposlenima i klijentima da posluju kao i obično.

Uspešno završen projekat i dobri radni odnosi rezultirali su ugovorom o održavanju i daljom saradnjom između AIK Banke i Comtrade SI.

O AIK Banci

AIK Banka je osnovana 1976. godine, da bi potom dve decenije radila kao interna banka Agroindustrijskog kombinata Niš. Devedesetih godina, Banka je započela komercijalne operacije i započela pružanje univerzalnih bankarskih usluga. U istom periodu, Banka je postala javna i njene akcije su uvrštene na Beogradsku berzu. Danas Banka ima više od 6.000 akcionara i već godinama su njene akcije među najlikvidnijim hartijama od vrednosti kojima se trguje na Beogradskoj berzi. Sa preko 620 miliona evra uštede, Banka je prepoznata kao pouzdan partner u maloprodaji, kao i u korporacijama.

Klijent:
 • AIK Banka
Industrija:
 • Bankarstvo i finansije
Izazovi:
 • Uvođenje procedura za implementaciju DR rešenja u veliki IT sistem
 • Implementacija DR rešenja bez prekida i zastoja
 • Segmentiranje DR procedura prema uslugama
 • Oporavak usluge ili celokupnog IT sistema u nekoliko klikova
Poslovni benefiti:
 • Povećana sigurnost za klijente i kritične IT sisteme
 • Viši nivo dostupnosti za klijente
 • Garantovan kontinuitet poslovanja u slučaju katastrofe, kvara celokupnog IT sistema ili jedne komponente
 • Ispunjeni uslovi za smanjenje rizika koje propisuje Narodna banka Srbije
Tehnologija:
 • VMware softver - Site Recovery Manager (SRM)