DigNest – Izgradnja digitalizovane budućnosti u Crnoj Gori

Comtrade System Integration sa ponosom objavljuje da će učestvovati u projektu Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 u Crnoj Gori (DigNest).

Comtrade System Integration sa ponosom objavljuje da će učestvovati u projektu Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 u Crnoj Gori (DigNest).

 

Od preduzeća i organizacija, pa sve do pojedinaca, značaj digitizacije se ne može dovoljno naglasiti. Uspešno prilagođavanje digitalnom dobu može nam omogućiti da redizajniramo procese, povećamo kvalitet rada i poboljšamo konstantnost u različitim industrijama.

Centri za digitalna istraživanja i univerziteti igraju ključnu ulogu u procesu digitizacije, osnažujući saradnju sa nacionalnim ekonomijama, pružajući stručno znanje i podršku lokalnim industrijama, kao i stvarajući veze sa inovatorima, investitorima i kupcima.

Cilj DigNest projekta je da podrži modernizaciju visokoškolskih ustanova u Crnoj Gori i ojača njihovu saradnju sa vodećim preduzećima na tržištu. Primarni fokus je maksimiziranje koristi od digitalnih tehnologija u prioritetnim oblastima poljoprivrede i zdravstva, istovremeno osiguravajući da se diplomci, budući stručnjaci i radna snaga uspešno prilagode digitalnom dobu.

Saradnja i umrežavanje su od suštinskog značaja kako bi osigurali da se samo najbolje prakse izvoze u druge regione, dok se istovremeno uvozi neophodna stručnost, kako bi se podstakao rast efikasnog i inovativnog ekosistema.

Preciznije, DigNest će biti usmeren za ispunjavanje sledećih specifičnih ciljeva:

  • Jačanje odnosa između visokoškolskih ustanova i nacionalne ekonomije u Crnoj Gori stvaranjem MNE Akademskog centra
  • Podizanje nivoa kompetencija i veština osoblja visokoškolskih ustanova
  • Povećanje kvaliteta visokog obrazovanja kroz nove oblike praktičnih obuka i proučavanja digitalizovanog tržišta rada
  • Poboljšanje internalizacije visokoškolskih ustanova, kroz umrežavanja sa drugim centrima za digitalne inovacije i centrima kompetencija, razmenu znanja i stručnosti.

Kao vodeći regionalni sistem integrator, CTSI je počastvovan što je deo tako važne inicijative. Iskoristićemo ovu priliku da podelimo naše višegodišnje znanje i iskustvo i pomognemo projektu DigNest u izgradnji svetlije digitalne budućnosti.

Projekat DigNest finansiran je uz podršku Evropske komisije. Da saznate više o ovoj inicijativi, posetite https://dignest.me/