Srđan Mlađenović

Delivery Director


Srđan je IT stručnjak sa 15 godina iskustva u oblastima softverskog inženjerstva, Big Data, analitike i upravljanja projektima.

Kao Business Development Director u kompaniji Comtrade System Integration, odgovoran je za upravljanje i širenje kompanijskog portfolija, kao i stvaranje novih prilika razvijanjem inovativnih analitičkih proizvoda i servisa.

Srđan je iskusan IT konsultant sa više od 50 uspešno završenih projekata iza sebe, među kojima se izdvaja implementacija kompleksnog Data Warehouse i Business Intelligence rešenja za kompaniju Telekom Srbija. Tokom svoje karijere u Comtrade-u, razvio je od početka DWH i BI tim sa visokim profesionalnim kompetencijama, a takođe je čest predavač na brojnim stručnim konferencijama.

U proteklom periodu, radio je na velikom broju R&D i PoC projekata, sa fokusom na Big data tehnologije.