Sanin Ramezić

Key Account Manager


Sanin je menadžer za ključne klijente sa iskustvom u prodaji od preko 13 godina. Do dolaska u Comtrade, profesionalnu karijeru je izgradio kod najvećeg telekom operatera u BiH, kod kojeg je obavljao veći broj funkcija, a u periodu od 2016. do 2019. bio je odgovoran za upravljanje prodajnim kanalima.

Svojim iskustvom i uspostavljenim odnosima sa poslovnim tržištem u BiH, posebno u segmentu IKT rješenja, predstavlja osobu od povjerenja sa kojom naši klijenti su posebno zadovoljni.

Fokusiranost na klijenta, njegove tehnološke potrebe, pronalazak adekvatnih tehničkih rješenja, su odlike koje Sanina čine poželjnim u saradnji i kod najzahtjevnijih klijenata.