hero-c-white
Servisi

Event streaming platforme

Budite u toku sa tokovima informacija

Šta je event streaming?

Dva osnovna zadatka event streaming platformi su pouzdano skladištenje i brzo procesuiranje event strimova. To znači da ove platforme moraju uspešno da upravljaju velikom količinom poruka (reč je o milionima u toku jedne sekunde), i moraju podržati sve izvore event-ova (baze podataka, IoT senzore, mobilne uređaje, cloud servise, softverske aplikacije…).

Stalan protok informacija

Event streaming proces vam pomaže da dobijete sve informacije koje su vam potrebne, kada su vam potrebne, omogućujući stalan protok informacija. Ovo omogućuje softversku arhitekturu i model za dizajniranje aplikacija koji se zove event-driven sistem: sve komponente ovog sistema proizvode poruke ili reaguju na njih u event streaming platformi.

Event-streaming-platforms

Primeri upotrebe

 • Posrednik za poruke u arhitekturi mikroservisa
 • Osnova za event-driven arhitekturu
 • Deo procesa nadgledanja korisničkih interakcija
 • U aplikacijama za nadgledanje finansijskih transakcija
 • U aplikacijama za detekciju prevara
 • U aplikacijama za nadgledanje IoT uređaja i slično
 • U menadžmentu i praćenju flote (kamioni, automobili, pošiljke)
Event streaming platform - img1

Prednosti

Event streaming platform - Asset 5

Skalabilnost

Event streaming platforme mogu da se prilagode u skladu sa poslovanjem.

Event streaming platform - Asset 6

Agilnost

Zaboravite na iscrpljujuće razmene poruka i ubrzajte komunikaciju.

Event streaming platform - Asset 7

Pristupačnost

Uživajte u uslugama kada su vam potrebne, u onoj meri u kojoj su vam potrebne.

Tehnologije sa kojima radimo

 • IBM Cloud PAK for Integration – IBM Event Streams
 • Confluent Platform
 • Amazon Kinesis
 • Google Cloud Dataflow

Tu smo da odgovorimo na sva pitanja o tome kako možemo da pomognemo vašem poslovanju. Javite nam se!

Kontaktirajte nas