Digitalna transformacija osiguranja

U današnjem brzom poslovnom svetu, važno je da se kompanije prilagode modernim zahtevima tržišta. Naša bliska saradnja sa vodećim firmama, posebno u industriji osiguranja, omogućava nam da budemo korak ispred trendova, čime doprinosimo razvoju efikasnijih i naprednijih poslovnih strategija.

Industrija osiguranja, sa svojim specifičnim zahtevima, zahteva detaljno poznavanje i ekspertizu, i mi smo izuzetno ponosni na naš tim stručnjaka koji neprestano rade na projektima širom regiona. Njihova posvećenost i znanje ključni su za pružanje vrhunskih rešenja našim partnerima, omogućavajući im da maksimalno iskoriste mogućnosti koje nudi moderna tehnologija.

Saradnja sa Generali Osiguranjem

Comtrade System Integration je ušao u ekskluzivnu saradnju sa Generali osiguranjem, usredsređujući se na jedan od najaktuelnijih izazova današnjice – sajber rizike. Ova kolaboracija rezultirala je razvojem proizvoda za sajber osiguranje, dizajniranog da pruži neophodnu stabilnost i sigurnost kompanijama koje se suočavaju sa digitalnim pretnjama. Naša uloga, osim tehničke podrške u detekciji i remedijaciji problema, jeste da osiguramo da i sve druge  tehničke komponente proizvoda funkcionišu besprekorno, čime se garantuje pouzdanost za krajnje korisnike.

Dragan Filipović, CEO i Predsednik izvršnog odbora Generali osiguranja, istakao je sveprisutnu pretnju cyber rizika za privredna društva svih veličina:

„Smatramo da je sajber rizik u buducnosti jedan od najvecih rizika koji mogu zadesiti privredna drustva, i mala i srednja a pogotovo velika preduzeća i želimo da pronađemo jednu novu nišu gde možemo da damo doprinos kroz osiguranje. Imamo dosta upita sa tržišta i mislim da kako krene plasman tog našeg proizvoda da će se on dalje preporukama promovisati i da će to biti nešto što je neizostavno u narednim godinama.“

Saradnja sa Wiener Städtische osiguranjem

U dugogodišnjoj saradnji sa osiguravajućom kućom Wiener Städtische, Comtrade predano radi na optimizaciji i unifikaciji postojećih podataka kroz razvoj naprednog DWH sistema i analitičkih izveštaja. Cilj ove saradnje je omogućavanje pristupa ključnim informacijama u realnom vremenu, eliminisanje zastarelih metoda rada poput ručnog unošenja podataka i višestrukih Excel tabela. Automatizacijom procesa izrade izveštaja i analizom podataka, stvaramo platformu koja omogućava korisnicima laku interpretaciju i efikasno korišćenje informacija, čime se poslovne operacije dovode na viši nivo efikasnosti i produktivnosti.

„Živimo i radimo u vremenu gde je IT komponenta prosto pitanje bitisanja. I bez adekvatne podrške od strane IT tehnologija mi ne možemo biti uspešni. Mi smo ušli u saradnju sa Comtrade-om i sa njima kao partneri već duže vremena saradjujemo na dva segmenta. Jedan segment je pitanje sigurnosti našeg sistema i tu smo u njima prepoznali partnera koji nam može biti od velike pomoći i koji nam može dati sigurnost da se fokusiramo na svoj posao, i da ne brinemo o svemu onome što je danas postalo svakodnevna tema – a to je sigurnost informacionog sistema, informacija, podataka itd. Drugi segment u kome se naša saradnja odvija je na polju razvoja, odnosno na polju kreacije određenih alata koji nam olakšavaju izveštavanje. Ova saradnja iz nase perspektive je veoma plodonosna, odvija se na način da imamo utisak da imamo partnera koji nas razume, koji razume naše potrebe i ja bih voleo da to bude i neki recept i za u buduće, naravno ne samo za ova dva polja, sigurno ćemo imati još tema i apsolutno oni će biti adresa kojoj ćemo se obratiti i ugovoriti eventualno mogućnost dalje saradnje“ – rekao je Zoran Blagojević, CEO i član Upravnog Odbora Wiener Städtische osiguranja.

Zaključak

Kao IT partner industriji osiguranja, naš cilj je da pojednostavimo i optimizujemo procese, oslobađajući osiguravajuće kuće tereta digitalizacije. Time im omogućavamo da se usredsrede na kreiranje personalizovanih proizvoda koji odgovaraju potrebama tržišta, čineći osiguranje efikasnijim i pristupačnijim za krajnje korisnike. Naša podrška osigurava da se osiguravajuće kuće mogu fokusirati na ono što najbolje znaju – pružanje maksimalne pomoći svojim klijentima.

 

Video Credits:
Miroslav Alavanja, Emisija „Moja POLISA “

OSTAVITE ODGOVOR

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *