Događaji

Depoziti i gotovina – operativna izvrsnost u funkciji klijenata

Datum: 28. jul 2022
Vreme: 11h
Lokacija: Microsoft Teams

Klijenti svoje poverenje ukazuju bankama koje svoju stabilnost i uspešnost prenose na njih putem operativne izvrsnosti.

Efikasnim, tačnim i brzim procesima, klijenti osećaju direktan benefit u saradnji sa bankom.

Podjednako značajno, aplikacije koje su jednostavne za korišćenje, koje intiutivno vode zaposlenog kroz proces i minimizuju rizik od operativne greške, utiču na visok nivo zadovoljstva i posledično na ostvarenje boljih poslovnih rezultata.

Pridružite nam se u prezentaciji naših rešenja koje će Vam omogućiti da:

 • Efikasno realizujete proces oročenja za nove i postojeće klijente;
 • Povećate broj obrađenih partija u toku dana i posledično stvorite priliku za nove prodajne razgovore;
 • Rasteretite operativni rad filijala sa depozitima i gotovim novcem;
 • Rasteretite operativni rad centralnih službi (back-office, računovodstvo, trezor…).
 • Smanjite troškove procesa kroz smanjenje broja minuta potrebnih za realizaciju depozitnog ugovora, kroz efikasno upravaljanje gotovinom i posledično niže troškove transporta novca i osiguranja i slično.

Agenda:

 • Uvod – Depoziti od pregovora sa klijentima do viška u blagajni
 • Oročeni depoziti – praktični primeri
 • Upravljanje gotovinom – praktični primeri
 • Pitanja i odgovori

Predavač:
Miroslav Marinković, Business Development Manager Financial Institutions, Adriatic Region
Comtrade System Integration

 

  Ukoliko želite da se prijavite, molimo vas da popunite polja.