Case study

Od papirologije do digitalizacije: Javno tužilaštvo

Implementacija EMC Documentum xCP 2, vodeće svetske platforme za upravljanje predmetima, dovela je do značajnog povećanja efikasnosti u Javnom tužilaštvu i pravosudnom sistemu Srbije.

Izazovi

Pre uvođenja elektronskog sistema za upravljanja predmetima, Javno tužilaštvo je upravljalo svojim radom i predmetima – ručno. Ogromna količina papirologije, teška za praćenje i upravljanje, uticala je na efikasnost osoblja, kao i na sigurnost podataka. Zaposlenima je trebalo previse vremena da pronađu, preuzmu i distribuiraju predmete. Razmena podataka između Tužilaštava i sudova trajala je danima, što je dodatno opterećivalo ionako neefikasan sistem. Godišnje i periodično izveštavanje bilo je jedno od najvećih problema. Ovi procesi su se takođe obavljali ručno, što je zahtevalo od brojnih zaposlenih da provedu mnoge sate brojeći, računajući i popunjavajući predloške. Takođe, bilo je teško pristupiti statističkim podacima, obraditi ih i objaviti online. Zajedno, sve ove neefikasnosti rezultirale su zagušenim sistemom upravljanja predmetima koji je hitno trebalo redizajnirati. Comtrade System Integration imao je zadatak da pomogne Tužilaštvu da uspostavi savremeni sistem upravljanja predmetima sa centralizovanim skladištem elektronskih predmeta i dokumenata, kao i objedinjenom korisničkom aplikacijom za sve zaposlene, što bi rezultiralo povećanjem efikasnosti i transparentnosti u pravosudnom sistemu.

Rešenje je moralo da pruži sledeće funkcionalnosti:

 • Jednostavno i brzo pronalaženje i pristup predmetima
 • Bolja saradnja među zaposlenima
 • Smanjenje utrošenog vremena na kreiranju izveštaja
 • Lako pronalaženje i izračunavanje statističkih podataka
 • Lak pristup predmetima koji se nalaze u organima podređenim Tužilaštvu
 • Povećana sigurnost podataka zasnovana na ulogama

„Imali smo vrlo pozitivno iskustvo u radu sa Comtrade SI tokom čitavog trajanja projekta. Njihov tim je odvojio vreme da detaljno analizira našu organizacionu strukturu i razume procedure i propise različitih nivoa tužilaštava kako bi mogli da uvedu jedan centralizovani sistem u svim ograncima.”

Branko Stamenković
Specijalni tužilac za visokotehnološki kriminal, Republičko javno tužilaštvo

Naše rešenje

Comtrade SI je izabrao sledeće tehnologije kao glavne elemente rešenja:

 • Documentum xCP 2, vodeću tržišnu platformu za upravljanje predmetima
 • RichFaces framework i JSF Java framework kao front-end tehnologije

Faze

Faza 1: Analiza

Comtrade SI je prvo izvršio sveobuhvatnu analizu klijentovog poslovnog i IT okruženja. Tokom faze analize, naši stručnjaci posetili su sve lokacije klijenta kako bi se upoznali sa specifičnim procesima svake kancelarije. Iako je Javno tužilaštvo hijerarhijska organizacija sa strogim procedurama i propisima, nivoi ogranaka (osnovni, viši, apelacioni i republički) imaju različito definisane procedure u radu sa matičnim knjigama i predmetima. Comtrade SI je morao jasno da razume sve procedure kako bi uveo centralizovani sistem na svim lokacijama i omogućio neometanu saradnju između zaposlenih.

Faza 2: Razvoj i konfiguracija

Kako klijent nije imao prethodno iskustvo sa IT sistemima, a osoblje nije bilo upoznato sa elektronskim procesima, bilo je važno primeniti postepen i iterativni pristup uvođenja rešenja. Kroz radionice i obuke, pomogli smo da se korisnici upoznaju sa izgledom i načinom rada sistema u ranim fazama. Kako su neka tužilaštva imala legacy sisteme koji su morali da se prebace na nove, bilo je važno pažljivo izvršiti migraciju, kako bi se osiguralo da podaci ne budu ugroženi.

Faza 3: Tranzicija

Zbog nedostatka IT iskustva u Tužilaštvu, bilo je presudno održati niz obuka za korisnike kako bi se osigurala održivost projekta kroz uspešno korisničko usvajanje sistema. Tokom četvoromesečnog perioda, skoro 600 korisnika prošlo je sveobuhvatnu obuku, prilagođenu njihovim ulogama. Faza „Go Live“ je sprovedena tokom dvonedeljnog perioda. Da bi osigurao neometan prelaz, Comtrade SI pružio je podršku na licu mesta u svim kancelarijama Tužilaštva.

Postignuti rezultati

Implementacijom Softverske aplikacije za Javno tužilaštvo (SAPO), Comtrade SI je doprineo značajnom povećanju efikasnosti Javnog tužilaštva i celokupnog pravosudnog sistema u Srbiji.

Uspostavljanjem SAPO-a, klijentu je omogućeno sledeće:

 • Brža pretraga i pristup predmetima
 • Brža distribucija predmeta između korisnika
 • Uspostavljanje centralizovane elektronske arhive predmeta i dokumenata
 • Efikasnije sprovođenje zakonskih propisa i politika
 • Povećana sigurnost podataka kroz pristup podacima zasnovan na ulogama
 • Brza i jednostavna razmena podataka između tužilaštava
 • Efikasnije godišnje i periodično izveštavanje
 • Smanjeni troškovi svakodnevnih operacija

O Javnom tužilaštvu

Javno tužilaštvo je samostalan državni organ koji goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Javno tužilaštvo čine javni tužilac, zamenici javnog tužioca i osoblje javnog tužilaštva.

Klijent:
 • Ministarstvo pravde - Javno tužilaštvo Republike Srbije
Industrija:
 • Javni sektor, pravosudni sistem
Izazovi:
 • Neefikasan način rada na obradi predmeta
 • Neefikasno godišnje i periodično izveštavanje
 • Preveliki utrošak vremena na papirologiji
Poslovne prednosti:
 • Povećana produktivnost osoblja
 • Poboljšana efikasnost obrade predmeta i izveštavanja
 • Povećana sigurnost podataka
 • Smanjeni troškovi
Tehnologija:
 • EMC Documentum i Captiva
 • JAVA RichFaces i JSF