Video identifikacija – bitne odluke za efikasan proces

Kako do uspostavljanja ugovornog odnosa na daljinu i unapređenja poslovanja banaka.

Danas, više nego ikad, korisnici od banaka i osiguravajućih kuća zahtevaju brzinu, efikasnost i personalizovanu uslugu, uz minimalnu utrošnju vremena i novca. Iz tog razloga, finansijski sektor se rapidno kreće ka usvajanju novih poslovnih strategija i sveobuhvatnoj digitalnoj transformaciji poslovanja.

Digitalna transformacija pomaže institucijama unutar finansijskog sektora da ostvare najbolje rezultate – kako kreiranjem novih tehnologija i alata koji unapređuju poslovne procese, tako i optimizacijom postojećih.

Jedan od neophodnih načina za ostvarivanje konkurentske prednosti je uspostavljenje ugovornog odnosa na daljinu putem video identifikacije, o čemu smo govorili na skupu „Video identifikacija – bitne odluke za efikasan proces“, organizovan 24. marta u saradnji sa kompanijom Blinking. Na ovom događaju smo transparentno prikazali sve izazove u ovom procesu (odabir proizvoda, optimizaciju najboljeg klijentskog iskustva i proceduralnih potreba, adekvatnu pozicionirast ovih proizvoda u katalogu i organizacionoj šemi), pružili odgovore na mnoga pitanja posetioca i dali smernice u cilju definisanja efikasnog i regulatorno usklađenog procesa.

Drago nam je što smo bili u mogućnosti da posetiocima omogućimo da u komunikaciji sa relevantnim sagovornicima sagledaju sve aspekte procesa uvođenja video identifikacije i na najbolji način se upuste u uvođenje novih digitalnih tehnologija u svoje poslovanje.