Kompanija Cognitive postala je deo grupacije Comtrade System Integration Adriatic

Akvizicijom kompanije sa dubokom ekspertizom u cloud-native tehnologijama, integraciji i API menadžmentu, kompanija Comtrade System Integration proširuje svoje kapacitete, kako bi klijentima ponudila još sveobuhvatnija rešenja u domenu digitalne transformacije.

Kompanija Cognitive osnovana je 2016. godine. Od svog nastanka, prema poslovnom modelu, bila je usmerena na saradnju sa većim sistem-integratorima, kako bismo zajednički isporučili kompleksna IT rešenja klijentima. Ta rešenja su se najčešće oslanjala na IBM i OpenShift tehnologije i bila namenjena pretežno klijentima iz telekomunikacija i finansija. Projekti povezani sa cloud-native solucijama, problematikom u domenu integracija i API ekonomijom konkretni su domeni, naše duboke ekspertize.
Profesionalni rast kroz ovu akviziciju, bio je sasvim logičan korak za naš tim inženjera. U velikom sistemu biće suočeni sa raznovrsnijim profesionalnim izazovima i imaće priliku da učestvuju na projektima u celosti ― od samog začetka projektnog zadatka do finalne isporuke. To čini bitnu razliku u odnosu na učešće samo u pojedinim fazama projekta, što je bio slučaj do sada“,
zaključuje Boban Motika, osnivač kompanije Cognitive, a danas Delivery Deputy Director u Comtrade System Integration.