Stevan Đusić

Development Team Lead


Stevan je iskusni IT profesionalac koji radi u oblastima softverskog inženjerstva, poslovne analize, upravljanja projektima i timovima. Iza njega je 15 godina iskustva u implementaciji softverskih rešenja u različitim oblastima (javnom sektoru, osiguranju i finansijama, telekomunikacijama i slično).

Kao vođa tima, odgovoran je za koordinaciju i praćenje projekata (opseg, planiranje i finansije), raspoređivanje članova tima, planiranje i upravljanje, arhitekturu i dizajn rešenja, nadgledanje tehničkih aspekata i dokumentacije, kao i koordinaciju svih tehničkih aktivnosti.

Tehnološki posmatrano, Stevanove primarne oblasti interesovanja su razvijanje custom aplikacija, dizajn i implementacija uslužnih rešenja, kao i integracija različitih sistema – vendorskih i custom – uključujući on premise i cloud rešenja.

Kroz saradnju sa prodajnim timovima i timovima za razvoj poslovanja, Stevan je uključen i u organizaciju prodajnih aktivnosti, planiranje proizvoda i razvoj.