Digitalna preobrazba in zakaj bi moralo vsako podjetje razmisliti o njej

Blog je napisal Miha Jerina, svetovalec za licenciranje programske opreme v podjetju Comtrade System Integration, v sodelovanju s podjetjem Trimo d.o.o.

V zadnjem desetletju se v svetovnih in lokalnih poslovnih okoljih vse več govori o digitalni preobrazbi podjetij. Po letu 2019 pa je tema dobila dodaten zagon zaradi prilagajanja novim delovnim razmeram v času pandemije. Treba je poudariti, da se digitalno preobrazbo velikokrat napačno pojasnjuje in zaradi tega mnogo takih projektov ostane nedokončanih oziroma ne dosegajo želenega uspeha[1].

Kaj je digitalna preobrazba?

Opazimo lahko, da se izraz digitalna preobrazba velikokrat enači z digitalizacijo, čeprav gre za dva precej različna pojma. Med tem, ko digitalizacija v osnovi predstavlja projekt, pri katerem se obstoječi dokumenti, poslovni procesi ali poslovna področja digitalizirajo (pretvori v digitalno ali tudi avtomatizirano obliko) pa digitalna preobrazba predstavlja mnogo širši koncept.

V enem stavku digitalno preobrazbo dobro opredeljuje definicija podjetja Deloitte, po katerem je bistvo povezava med poslovanjem danes in poslovanjem jutri2. Pri digitalni preobrazbi gre za proces, s katerim se podrobno opredeli vsa ključna področja poslovanja podjetja, sledi analiza in primerjava glede na trenutno aktualne panožne trende ter na koncu postavljanje prioritet aktivnosti. Na podlagi analize se nato začne izvedbeni del, kjer se izvaja uvajanje sprememb, novih tehnologij in procesov (tudi preko digitalizacije). Gre za vključevanje tehnologije v vse vidike poslovnih funkcij. Njen namen pa je temeljita sprememba načina delovanja organizacije in doseganje zastavljenih srednje in dolgoročnih ciljev (npr. obvladovanje stroškov, povečanje tržnega deleža, pridobitev novih kupcev, povečanje produktivnosti itd.).

Slovenska vlada in EU posvečata digitalni preobrazbi podjetij velik poudarek, za kar periodično namenjata nepovratna sredstva. Potrebne informacije lahko najdete na njihovi uradni spletni strani ali pri ustreznih institucijah3.

Kdo je vpleten v proces?

Za uspešno izvedbo je ključno, da so vključeni vsi pomembni deležniki. Pri celotnem procesu sodeluje najvišje vodstvo organizacije, saj le na tak način lahko izvedemo celovito analizo trenutnega stanja, definiramo cilje in prioritete ter v praksi izvedemo digitalno preobrazbo, ki za seboj potegne določene stroške in spremembe v poslovanju.

Kako pristopiti k pripravi digitalne preobrazbe?

Vsako podjetje, ki želi resno pristopiti k uvajanju IT tehnoloških rešitev z namenom doseganja svojih poslovnih ciljev, naj razmisli o vprašanjih:

  • Kaj želimo z digitalno preobrazbo doseči (cilji)?
  • Kaj so naše srednje in dolgoročne prioritete?
  • S katerimi kazalniki bomo merili uspešnost digitalne preobrazbe?
  • Kako bomo pristopili k upravljanju sprememb, ki jih digitalna preobrazba nujno prinese v obstoječe poslovno okolje?

Priprava digitalne strategije podjetja Trimo d.o.o.

Trimo je uveljavljen kot eno vodilnih evropskih podjetij na področju proizvodov in rešitev za ovoj zgradb ter modularnih prostorskih rešitev. Svoje poslovne uspehe gradi na strateških usmeritvah poslovne odličnosti, trajnostnega razvoja, inovativnosti, kakovosti in partnerstva. Zavedajo se pomembnosti sodobnih IT tehnologij in digitalnih rešitev, predvsem z namenom obvladovanja stroškov, razbremenitve zaposlenih s ponavljajočimi se in časovno potratnimi nalogami, ter povečanja konkurenčnosti. Za ta namen je podjetje Comtrade System Integration izvedel analizo digitalne preobrazbe, katere cilj je bila analiza celotnega poslovanja ter priprava ključnih fokusnih področij, glede na prioritete in trenutno razvitost posameznega področja. V osmih tednih so skupaj z vodstvom in vsemi ključnimi oddelki podjetja, izvedli 12 delavnic in predstavili preko 250 globalno aktualnih tehnoloških trendov. Na osnovi delavnic je podjetje Trimo prejelo obsežno poročilo, na podlagi katerega se pripravi načrt za posodobitev poslovnih procesov s pomočjo tehnologije ter nadaljnjega razvoja podjetja.

V Trimu so uvedli spremembe na področju avtomatizacije ponavljajočih se procesov, ki so se do takrat izvajali ročno. S to spremembo že ugotavljajo prihranke na področju povečane storilnosti in prihranka časa. Božo Černila, glavni direktor podjetja Trimo, dodaja: »Večina meni, da digitalna preobrazba zadeva le tehnologije. A gre predvsem za ljudi. Zaradi tega je proces zahteven in zanj je potreben nov pristop za obvladovanje in upravljanje sprememb.«

Prilagodljiv partner na vaši digitalni poti

V podjetju Comtrade System Integration pristopamo k analizi in pripravi rezultatov digitalne preobrazbe po uveljavljenih pristopih. Osredotočamo se na poslovne cilje in procese in ne (le) na uvedbo novih informacijskih tehnologij, zato v fazi popisa trenutnega stanja in analize, konkretne tehnološke rešitve še niso del presoje. Le-te pridejo v obzir v izvedbenem delu, ko je analiza že izvedena in opredeljene prioritete naročnika. Na podlagi večletnih izkušnjah, vztrajamo pri aktivnem sodelovanju vodstva organizacije tekom procesa analize, saj se je izkazalo, da le tak način lahko privede do želenih rezultatov in uspešnosti projekta.

 

[1] https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/unlocking-success-in-digital-transformations

2 https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/digital-transformation.html

3 https://www.gov.si/assets/ministrstva/MGRT/Dokumenti/DIPT/StrategijaDTG.pdf

 

LEAVE A REPLY

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja