Microsoft platforma Power BI: iskoristite moć vaših podataka

Power BI platforma predstavlja skup servisa, aplikacija i konektora, koji se zajedno koriste za povezivanje različitih izvora podataka, i kreiranje interaktivnih izvještaja nad svim raspoloživim podacima koji su optimizovani za rad na svim uređajima.

Power BI platforma predstavlja skup servisa, aplikacija i konektora, koji se  zajedno koriste za povezivanje različitih izvora podataka, i kreiranje interaktivnih izvještaja nad svim raspoloživim podacima koji su optimizovani za rad na svim uređajima.

21. vijek je. Bezbjedno je reći da su gotovo sve kompanije sa kojima sarađujete uveliko pokrenule digitalnu transformaciju svog poslovanja, uključujući firmu u kojoj vi radite. Čitava industrija je prepoznala da je započinjanje procesa digitalne transformacije postalo nezaobilazan preduslov za opstanak na tržištu. I vi ste to uradili.

Međutim, čini se da se sada suočavate sa novim nizom problema – šta raditi sa tolikom količinom podataka? Kako integrisati podatke iz više različitih izvora? Onog trenutka kada je digitalna transformacija uzela maha, sve veći broj vaših korisnika sada ima brži pristup svim informacijama, a veliki dio krajnjih korisnika, pritom, zahtjeva i analitičke mogućnosti i izvještavanje. Ova dostupnost vidljivosti poslovne učinkovitosti dolazi sa povišenim standardima, koji iziskuju i brže prilagođavanje novonastaloj situaciji, odnosno, vještije upravljanje podacima vaše kompanije.

Ali, kako to izvesti? Kako iskoristiti potencijal velike količine vaših podataka: kako ih uspješno integrisati i i pretvoriti u konkretne pokazatelje na osnovu kojih možete donositi poslovne odluke.

Preporučujemo vam Microsoft platformu Power BI.

 

Zašto Power BI?

Power BI integriše podatke iz različitih sistema i izvora, a potom ih dostavlja korisnicima u formi interaktivnih izvještaja, statičnih izvještaja spremnih za štampanje, ili samostalnih analitičkih modela.

Riječ je o platformi koja je jednostavna za upotrebu, koja istovremeno pruža sveobuhvatnu analizu poslovanja, i mogućnost da sa ostalim članovima tima dijelite mišljenje, komentarišete izvještaje i podešavate sistem notifikacija kada neki pokazatelj dostigne definisanu vrijednost.Upravo ovi faktori direktno doprinose uspjehu Power BI platforme na tržištu: sveobuhvatna vizija proizvoda, lakoća upotrebe bez obzira na kompleksnost analiza, i naravno, povoljna cijena.

Ipak, ovo nije običan BI alat. Power BI unaprjeđuje tokove vašeg poslovanja čineći da vaši podaci rade za vas, jer nudi, između ostalog, i nadgledanje KPI-ova vašeg biznisa. Onog momenta kada neki od indikatora u vašim izvještajima dostigne određenu vrijednost, vi ćete automatski primiti email ili notifikaciju u Microsoft Teams-u. U ove svrhe se koristi Microsoft Flow, koji podržava različite integracije Power BI alata. Neke od podržanih aplikacija su Microsoft Excel, Google Sheets, Microsoft Forms, Microsoft Teams, Twitter, Slack, Wunderlist, Trello, itd.

Na ovaj način, vi dobijate jasnije uvide u vaš biznis, koji vam dalje omogućavaju da donosite bolje odluke na osnovu dostupnih podataka, kao i da predvidite razvoj svog biznisa u budućnosti.

 

Koje su prednosti Power BI rješenja?

  • Kompatibilnost sa postojećom infrastrukturom,
  • Implementacija: cloud, kao i on-premise,
  • Omogućava kolaboraciju korisnika,
  • Izvještaji su dostupni preko PC, tableta i mobilnih telefona,
  • Posjeduje interaktivne i statične izvještaje,
  • Nudi mogućnost stvaranja analitičkih modela za svaki proces unutar vašeg biznisa,
  • Automatski distribuira izvještaje u različitim formatima fajlova, kroz kanale koje vi odredite,
  • Mi omogućavamo održavanje i korisničku podršku,
  • Mi uvježbavamo vaše zaposlene.

Dobro implementiran BI sistem je osnova za donošenje odluka koje će vam pomoći da maksimizirate profit, smanjite operativne troškove, smanjite i kontrolišete poslovne rizike, ali i prepoznate na vrijeme prilike za inovacije.

Svako BI rješenje se prilagođava konkretnim zahtjevima klijenta, postojećoj infrastrukturi i karakteristikama lokalnog tržišta i pravnog okvira.

LEAVE A REPLY

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *