hero-c-white
Servisi

Vještačka inteligencija (AI)

AI u službi predviđanja poslovnih trendova i ishoda

Vjerujte u algoritme, ne u pretpostavke

Da li ste znali da imate pristup podacima koji mogu biti pravo blago za vaše poslovanje, samo ako se iskoriste na ispravan način? Na primjer, pregled prethodne prodaje može pomoći u predviđanju buduće; marketinški budžeti se mogu alocirati na osnovu prošlih podataka; možete personalizovati ponudu analizom navika korisnika, ili čak poboljšati svoje HR odluke. Sve je već u vašim rukama.

Zašto prediktivna analitika?

Prediktivna analitika prevazilazi okvire tradicionalne analize podataka. Identifikovanjem trendova, obrazaca i odnosa, često uz pomoć́ AI, prediktivna analitika omogućuje kompanijama da primjene nove poslovne modele i otkriju buduće trendove i vjerovatne ishode. BI može pokazati kako vaš biznis trenutno stoji; prediktivna analitika predviđa gdje će on biti u budućnosti, tako da možete da planirate svoje poteze.

Naše usluge

Budućnost vašeg poslovanja

Kombinovanjem internih i eksternih podataka sa prediktivnom analitikom i mašinskim učenjem, omogućujemo kompanijama da ostvare važne uvide u ključne poslovne procese, proizvode, usluge, ponašanje i stavove korisnika.

  • Informisane poslovne odluke
  • Konkurentnije poslovanje
  • Prepoznavanje prilika i rizika
  • Bolje razumijevanje korisnika

Naši eksperti

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi sa AI, ne ustručavajte se da nas kontaktirate!

jelena-pekez

Jelena Pekez

Principal Business Consultant