CTSI je prvi partner sa stečenom Microsoft Advanced specijalizacijom

Izuzetno nam je zadovoljstvo da objavimo da je naša kompanija Comtrade System Integration stekla naprednu Microsoft specijalizaciju - Microsoft Teams Meeting & Meeting Rooms Advanced Specialization.

Izuzetno nam je zadovoljstvo da objavimo da je naša kompanija Comtrade System Integration stekla naprednu Microsoft specijalizaciju – Microsoft Teams Meeting & Meeting Rooms Advanced Specialization.

Dobijanjem ovog izuzetnog priznanja, potvrdili smo svoju lidersku poziciju u domenu poznavanja Microsoft tehnologija i time postali prva regionalna firma koja je uspjela da ispuni sve preduslove koje Microsoft napredna specijalizacija zahtjeva. Na ovaj način, dokazali smo svoju ekspertizu u domenu implementacije i korištenja Microsoft Teams-a kao kolaboracionog alata.

Naprednu specijalizaciju mogu steći samo oni partneri koji ispune izrazito stroge kriterijume, zasnovane na detaljnoj procjeni uspješnosti projekata i stručnim vještinama zaposlenih. Zadovoljstvo nam je da objavimo da smo prošli reviziju i ispunili neophodne preduslove za sticanje nove kompetencije:

  • Prethodno stekli aktivnu Gold Cloud Productivity kompetenciju,
  • Potvrdili da su naša četiri zaposlena položila stručne ispite Microsoft 365 Certified: Teams Administrator Associate Teams Meetings and Meeting Rooms Technical Assesment (naših petoro zaposlenih su stekli Teams Administrator Associate certifikat, a četvoro položili stručnu procjenu Teams Meetings and Meeting Rooms Technical Assesment),
  • Naša kompanija ostvarila je zahtjevani MAU rast Microsoft Teams-a u posljednjih 12 mjeseci – i taj broj bio je duplo viši od traženog!

Naša kompanija posjeduje čak 17 Microsoft Gold kompetencija. Veoma smo ponosni na njih, jer su one dokaz naše stručnosti i sposobnosti primjene Microsoft-ovih proizvoda i tehnoloških platformi. Napredna specijalizacija za Microsoft Teams kolaboracioni alat predstavlja još jednu potvrdu kompetentnosti naših inženjera, kao i uspješnog dugogodišnjeg rada i iskustva sa Microsoft tehnologijama. Ovo vrijedno priznanje daje nam „vjetar u leđa“ i priliku za stvaranje dugoročnih poslovnih odnosa sa klijentima kojima svakodnevno, kroz sve projekte koje radimo, osiguravamo neprekidan napredak i uspješnije poslovanje.