Comtrade Digitalni radnik automatizovao poslovne procese u Union banci

Statistika i istraživanja nam govore da na svjetskom nivou čak 50% radnog vremena zaposlenih čini manuelno-repetitivno ponavljanje istih zadataka, čime se zapravo govori da je 50% radnog vremena svih zaposlenih na zemaljskoj kugli zapravo potencijal za neku vrstu automatizacije.

Jedan od najvećih problema sa kojim se susreću sve industrije, pa i finansijske institucije, je veliki broj repetativnih zadataka koje obavljaju zaposleni u različitim sektorima. Radi se o procesima koji mogu biti zamarajući ljudima koji ih obavljaju, procesima kod kojih nerijetko dolazi do pada koncentracije i grešaka, što u krajnjoj liniji dovodi do opšteg nezadovoljstva poslom. Govorimo o obradi ulaznih faktura, pripremi različitih administrativnih izvještaja, kao i svim onim administrativnim poslovima u službi ljudskih resursa, procesima knjiženja i preknjižavanja u službi finansija i mnogim drugim.

 

Upravo tu na scenu stupaju softverski roboti. Ideja je da sve one poslove koji su manuelni i koji imaju karakteristike pobrojane iznad obave roboti, kako bi ljudi bili oslobođeni i mogli da rade stvari koje dodaju vrijednost i koje su strateški važne, kao što su planiranje, razgovor sa krajnjim potrošačima, poslovna analiza i slično.

Union banka d.d. Sarajevo je među prvim finansijskim institucijama u BIH koja je prepoznala veliku upotrebnu vrijednost koju pružaju softverski roboti u poslovanju. Nakon analize i procjene postojećeg stanja, došli smo do zaključka da postoji dosta prostora za unapređenje i automatizaciju procesa na kojima je bilo moguće implementirati RPA. Veliki broj uposlenika banke svakondevno radi na procesima izvještavanja, što iziskuje rad  sa velikim brojem podataka, ali i rad u smjenama. Obzirom da su se svi ovi procesi obavljali manuelno, nerijetko su se potkradale greške i dolazilo je do kašnjenja prilikom isporuke podataka ka menadžmentu banke i regulatornim tijelima u zemlji. Ovakvi procesi su izuzetno kompleksni jer zahtijevaju generisanje i pripremu podataka iz velikog broja izvora i pristup različitim lokacijama informacionog sistema. Zbog preokupiranosti šablonskim i repetativnim zadacima i procesima koji oduzimaju previše vremena, efikasnost i produktivnost osoba koje rade na ovim pozicijama su bile upitne. Zbog toga je u prvoj fazi glavni cilj automatizacije procesa bio redukovanje potrebe za radom u smjenama i manuelnom izvještavanju, kako se bi zaposlenim delegirali drugi zadaci koji zahtjevaju odlučivanje i konačno unaprijedila celokupna produktivnost kompanije i efikasnost rada zaposlenih.

Svaki projekat zahtijeva kvalitetan timski rad. Kako je izgledala saradnja iz ugla banke svjedoči nam Adnan Lokmić, direktor sektora za IKT Union banke: „Saradnja sa kolegama iz kompanije Comtrade System Integration je bila vrlo profesionalna, kako u razumijevanju naših potreba, složenosti procesa, definisanju rješenja, tako i u podršci automatizacije procesa, obuci tima banke, a kasnije i implementaciji i podešavanju rada robota. Plan je da nakon uvođenja automatizacije na uzorku procesa, dalja automatizacija svih procesa bude u nadležnosti Sektora za informaciono – komunikacione tehnologije, a nakon toga i svih procesa koji su podobni za automatizaciju putem softverskih robota. U postizanju ciljeva i daljeg razvoja rješenja, svakako računamo na dalju podršku partnera iz kompanije Comtrade System Integration“

Automatizacijom procesa u banci postignuta je prije svega značajna ušteda u vremenu jer svaki od definisanih procesa traje po nekoliko sati. Naročito je značajan momentat automatizacije izvještavanja, jer su se izvještaji dostavljali ključnim funkcijama u poslijepodnevnim satima, nakon završetka radnog vremena. Nakon automatizacije, izvještaji se dostavljaju značajno ranije i u većini slučajeva prije početka radnog vremena, što direktno doprinosi blagovremenosti izvještavanja ključnih funkcija, kvalitetnijem i preciznijem izvještavanju, zbog izbegnutih grešaka, i najvažnije adekvatnijem donošenju važnih poslovnih odluka.

Projekti poput ovog, jasan su pokazatelj zbog čega digitalna transformacija i primjena softverskih robota u poslovanju imaju jako veliki potencijal i značaj za poslovanje svih industrija, ne samo finansijskog sektora. Ponosimo se činjenicom da Comtrade System Integration uspješno podržava ambicije svojih klijenata i pruža adekvatnu podršku i ekspertizu na njihovom digitalnom putu.