Webinars

Power Apps – Razvoj poslovnih aplikacija

Date: 18.nov.2021
Time: 13h
Platform: Microsoft Teams

Potreba za automatizacijom repetitivnih procesa, eliminisanje operativih troškova i rasterećenjem zaposlenih u pogledu vremena za realizaciju zadataka, implicira snažnu potrebu za razvoj aplikacija koje će ispuniti date potrebe. Sa druge strane, ograničeni resursi u pogledu vremena, troškova i ljudskih resursa u službama IT razvoja, često utiču na odlaganje kreiranja sistemske podrške za svakodnevne poslovne aktivnosti, stvarajući krug nezadovoljstva postignutim rezultatima i aktivnostima kroz cijelu organizaciju.

 

Microsoft Power Platform  je pravo rješenje koje će donijeti odlične izlazne rezultate sa značajno manje uloženog vremena.

U pitanju je low code platforma čiji set aplikacija, usluga i konektora predstavlja odlično radno okruženje za pojednostavljeni razvoj aplikacija, prilagođenih različitim poslovnim potrebama.

Prednosti Power Apps platforme

 • brz i jednostavan razvoj poslovnih aplikacija u okviru Office 365;
 • za pravljenje aplikacije više vam nije potrebno nekoliko mjeseci, već nekoliko dana;
 • dizajnirana tako da odgovara svim organizacionim dijelovima i njihovim potrebama (razvoj poslovanja, upravljanje projektima, pravna pitanja, organizacija i ljudski resursi i td);

Comtrade System Integration, Microsoft partner godine, kompanija koja iza sebe ima bogato iskustvo u radu sa Microsoft rješenjima i transformaciji radnih procesa, pomažući svojim klijentima da automatizuju, ubrzaju i pojednostave kreiranje aplikacija, a da istovremeno povećaju produktivnost organizacije.

Naši eksperti će kroz teoretski i praktičan rad predstaviti prednosti Power Platform rješenja, i ukazati zašto je  ’payback time’ za korištenje predmetnih rješenja manje od 3 meseca.

Agenda:

 • Prezentacija Microsoft Power Platform – 20 minuta
 • Prezentacija implementiranih rješenja – 25 minuta
 • Pauza – 15 minuta
 • Praktičan rad na izradi aplikacije – 45 minuta
 • Q&A- 15 minuta

 

Ukoliko ste zainteresovani da prisustvujete našem besplatnom vebinaru, molimo vas da popunite polja u nastavku.

  Ukoliko želite da učestvujete na vebinaru, molimo vas da popunite sledeća polja.


  Želim da prisustvujem ONLINE