Događaji

Podignite nivo sigurnosti kompletne mreže uz FortiClient

Datum: 18. mart 2021.
Vrijeme: 11h
Lokacija: Microsoft Teams

U današnjim biznis procesima sa kompleksnim aplikacijama, administratori moraju da imaju kompletnu vidljivost i da budu upućeni u to šta njihovi korisnici rade, ali i koje aplikacije koriste.

Ova kontrola se mora sprovoditi kako na firewall uređajima tako i na pristupnim dijelovima mreže – žični i bežični pristup. Fortinet nudi kompletno rješenje kroz svoj portfolio firewall uređaja, switch-eva i wireless access point-a kako bi se ostvarila kompletna integracija uređaja.

Na našem BESPLATNOM ONLINE webinaru ćemo vam predstaviti FortiClient – jednostavno, ali dovoljno moćno endpoint security rješenje koje omogućava visok nivo sigurnosti i zaštite kompletne mrežne infrastrukture. Rješenje se jednostavno implementira na radnim stanicama zaposlenih- Fortinet ovo naziva Security Fabric, gdje je u osnovi Firewall kao core security mreže, a onda se ostalim tehnologijama dodatno povećava sigurnost (Web, Mail, Siem, Endpoint security, Proxy Cloud itd).

Pokazat ćemo vam efikasnost integracije Fortinet rješenja, konkretno –  koje su to prednosti kada na raspolaganju imate Fortigate kao firewall, Fortiswitch kao switch i FortiAP kao wireless access point. Dodatni benefiti su efikasnije sprovođenje bezbjednosne politike, što direktno olakšava proces upravljanja i nadgledanja.

 

AGENDA

  • UVOD – Nemanja Ninković, Senior System Engineer
  • Fortinet portfolio – FortiClient as endpoint security protection in SD_Branch environment – Mile Radakovic, Fortinet Technical Presales
  • Q&A

    Ukoliko želite da se prijavite, molimo vas da popunite polja.