Novi standardi i certifikati za našu kancelariju u Sarajevu

Comtrade System Integration nastavlja da dokazuje kvalitet svog poslovanja

Naša kompanija već dugi niz godina posjeduje certifikat ISO/IEC 27001:2013, koji je najbolji dokaz da je nečije poslovanje usaglašeno sa vrhunskom međunarodnom praksom u oblasti bezbjednosti informacija i sa relevantnim zakonodavstvom, kao i da pruža sistemsku zaštitu u oblasti informacione bezbjednosti.

Od juna 2021. godine, naša kompanija u Bosni i Hercegovini posjeduje i certifikat ISO/IEC 27701:2019 koji potvrđuje sposobnost kompanije da upravlja ličnim podacima koji se odnose na klijente i na zaposlene. Ovaj certifikat garantuje usklađenost sa GDPR-om i drugim propisima o zaštiti ličnih podataka, kao i transparentnost primijenjenih kontrola upravljanja privatnošću.

Ono što je također novitet, a na šta smo posebno ponosni, je činjenica da se naša kancelarija u Sarajevu od juna 2021. godine može pohvaliti i certifikatima ISO/IEC 27017:2015 i ISO/IEC 27018:2019 koji predstavljaju dokaz da su svi podaci skladišteni na našem Cloud-u bezbjedni.

U nastavku pogledajte cijeli spisak standarda i certifikata – a mi nastavljamo da svoje poslovanje usklađujemo sa svim najnovijim zahtjevima industrije, kako bismo ostali prvi izbor klijenata i partnera u regionu.

  • BAS EN ISO 9001:2015

Sistemi upravljanja kvalitetom

  • BAS EN ISO/IEC 27001:2019

Informaciona tehnologija – Sigurnosne tehnike – Sistemi za upravljanje sigurnošću informacija

  • BAS ISO/IEC 27017:2016

Informaciona tehnologija – Sigurnosne tehnike – Pravila dobrih praksi za kontrole informacijske sigurnosti utemeljeno na ISO/IEC 27002 za usluge u oblaku

  • BAS ISO/IEC 27018:2015

Informaciona tehnologija – Sigurnosne tehnike – Pravilo dobre prakse za zaštitu ličnih informacija (PII) u javnim oblacima koji obrađuju PII

  • BAS ISO/IEC 27701:2020

Tehnike sigurnosti – Proširenje standarda ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 za upravljanje privatnošću informacija