Finance Day konferencija BiH: šta nam donosi budućnost finansijskog sektora?

Nova era digitalnog bankarstva je pred nama, a mi je spremno dočekujemo.

Bankarske institucije i osiguravajuća društva predvodnici su uspostavljanja modernih standarda i digitalnih inovacija. Razvoj savremenih modela poslovanja povećava zahtjeve za brzinom i efikasnošću, uz istovremenu usklađenost sa svim postojećim regulatornim i zakonskim okvirima. Kako bismo pružili odgovore na brojna relevantna pitanja i predstavili aktuelne trendove u poslovanju institucija finansijskog sektora, učestvovali smo u organizaciji Finance Day konferencije 11. 5. u hotelu Monti u neposrednoj blizini Sarajeva.

Zajedno sa Udruženjem banaka Bosne i Hercegovine, AmCham BiH i Bloomberg Adria, upriličili smo jednodnevni skup stručnjaka finansijskog sektora pod generalnom temom “Da li smo spremni za novu eru digitalnog bankarstva’’. Kroz kvalitetne diskusije i panele, naši stručni gosti su podijelili svoja iskustva o temama kao što su digitalizacija poslovanja, potreba za zaštitom podataka potrošača, mogućnosti integracije sa platformama, smanjenju vremena obrade zahtjeva klijenata, kao i mnogim drugim prednostima koje banke i osiguravajuće kuće mogu da iskoriste digitalnom transformacijom i ulaganjem u inovacije.

Ovim putem se zahvaljujemo svim posjetiocima i partnerskim organizacijama koji su doprinijeli da ovaj događaj prođe u sjajnoj atmosferi. Sigurni smo da su svi učesnici sa sobom ponijeli puno novih, korisnih informacija o digitalizaciji i unapređenju svog poslovanja i da smo zajedno sa partnerskim organizacijama pokazali da su institucije finansijskog sektora Bosne i Hercegovine spremne na sve izazove nove ere digitalnog bankarstva.