Marela Zubić

Delivery Manager


Marela ima više od 16 godina bogatog radnog iskustva u IT industriji, trenutno radi na poziciji Delivery Manager-a. Radila je na mnogo projekata, u sklopu  različitih timova, inicijalno kao Developer, te potom kao Team Lead i Team Manager, Project Manager, sve do trenutne pozicije  Delivery manager-a u našoj kompaniji.

Marela je imala priliku sve ove godine biti mentor i coach velikom broju mladih ljudi, na što je  posebno ponosna i što poslu koji obavlja daje dodatnu vrijednost. Obavlja širok spektar poslova u sklopu pozicije Delivery manager-a, koji dakako podrazumijeva usku suradnju sa Team Manager-ima, HR-om, sales timom, Management-om kompanije, ali i sa trenutnim i budućim klijentima.

Ono što možemo istaći kao njenu najveću vrijednost je vještina organizacije, people management, te vrlo otvoren i iskren odnos sa svim kolegicama i kolegama u kompaniji. Brojni izazovi su njena svakodnevnica, kako u radu sa ljudima, tako i u susretanju sa novih tehnologijama, promenama, klijentima, što posao čine izuzetno interesantnim i inspirirajućim.