Ivica Muruzović

Enterprise architect team manager


Ivica je ekspert sa više od 17 godina iskustva u oblasti informacionih tehnologija. Do sada je uspešno implementirao više od 30 različitih projekata u sektorima osiguranja, bankarstva, energetike, trgovine, kao i javnom sektoru i proizvodnji.

Ivica je karijeru započeo kao softverski inženjer, a radio je i kao poslovni konsultant i vođa tima pre nego što je zauzeo sadašnju poziciju Team Manager-a, i to u departmanu koji je on uspostavio – Enterprise architect. Ovaj tim se sastoji od iskusnih poslovnih analitičara i tehničkih arhitekata koji se bave softverskom arhitekturom velikih projekata, uključujući i konfiguraciju infrastrukture i pokretanja. Ivica takođe radi i na specifikaciji, dizajnu, razvoju i uspostavljanju proizvodnog portfolija kompanije.

U poslednje vreme, radio je na brojnim novim tehnologijama u oblasti mikroservisa, skladištenja velikog broja podataka i brzog procesuiranja transakcija.