Mirsad Korjenić

Microsoft Sales Representative


Mirsad posjeduje preko 15 godina radnog iskustva u IT industriji, uglavnom stečenog u polju multivendorskih rješenja. Karijeru je počeo u tehničko-servisnom sektoru lokalnih kompanija, preko managera skladišta došao do pozicije zamjenika direktora prodaje, te se u polju prodaje zadržao sve do danas. Posljednjih 5 godina obavljao je funkciju izvršnog direktora u novoosnovanoj kompaniji, gdje je, pored ostalog, stekao iskustvo u implementaciji i uspostavljanju procedura i standarda neophodnih za funkcionisanje sistema baziranih na informacionim tehnologijama.

Trenutno je aktivan na prodaji Microsoft baziranih rješenja i licenci, svoje iskustvo koristi kako bi našim korisnicima bio od pomoći pri maksimiziranju potencijala Microsoft proizvoda s ciljem dobijanja stvarnog omjera novčane vrijednosti s jedne, te kvalitete i benefita s druge strane.

Sagledavajući potrebe i probleme na koje korisnik nailazi, koristeći stečena iskustva, predlaže optimalna rješenja, te stoji našim korisnicima na raspolaganju za sve konsultacije i pomoć kada su Microsoft proizvodi u pitanju.