Admir Arnautović

Business Development Manager


Admir je diplomirani inžinjer elektrotehnike i magistar poslovne ekonomije. Svoje prvo iskustvo je stekao u IT kompaniji PING u Sarajevu, radeći na poslovima razvoja informacionih sistema za banke i druge finansijske organizacije. Prethodnih šest godina proveo je u Union banci, radeći u početku kao voditelj projekta za implementaciju novog IS banke, a kasnije kao direktor Sektora za informaciono komunikacione tehnologije.

U kompaniju Comtrade SI sa pozicije Business Development Manager-a obavlja poslove vezane za Microsoft tehnologije, kao što su: primjena i implementacija M365 servisa, analiza poslovnih procesa i implementaicija rješanja baziranih na Microsoft Power platformi (Power Apps, Power BI, Power automate desktop – RPA i sl).